شرط دوم: استطاعت طریقى
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 48ـ کسى که بلافاصله پس از استطاعت مالى براى تشرّف به حج ثبت نام کرده، و در قرعه کشى شرکت نموده، ولى قرعه به نام او اصابت نکرده، و موفّق به عزیمت به خانه خدا نگردیده، مستطیع نشده، و حج بر او واجب نیست، مشروط بر آن که راه صحیح دیگرى جز شرکت در قرعه کشى نداشته باشد، ولى اگر مسامحه نموده، و در ثبت نام تأخیر کرده، حج بر او واجب است.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای