شرط ششم: رجوع به کفایت
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 53ـ یکى از شرایط استطاعت «رجوع به کفایت» است، یعنى پس از بازگشت از سفر حج، تجارت، یا زراعت، یا صنعت، یا منفعت ملک (مثل باغ و مغازه) یا شغلى که حقوق ماهیانه به او بدهند، یا قدرت بر کسب لایق به حالش، یا پس انداز و مانند آن، داشته باشد; به طورى که براى گذران زندگى به سختى و مشقّت نیفتد.

مسأله 54ـ طلاّب و مانند آنها، که از محلّ وجوهات شرعیّه امرار معاش مى کنند، در صورتى که سایر شرایط را داشته باشند واجب الحج مى شوند.

مسأله 55ـ هرگاه زن مالى دارد که مى تواند با آن حج برود، ولى بعد از بازگشت نه شوهرش قادر بر تأمین زندگى اوست، و نه خودش، حج بر او واجب نمى شود.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای