موارد جواز نیابت
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 133ـ پیرزنى هستم مستطیع، که به علّت کهولت سن توانایى انجام اعمال حج را ندارم. آیا مى توانم در حال حیات کسى را به نیابت خود به حج بفرستم، و حال آن که امید بهبودى در آینده نیز ندارم؟

جواب: باید نایب بگیرید.

سؤال 134ـ اینجانب که به علّت کهولت سن و بالا بودن قندخون و بیماریهاى دیگر قادر به انجام فریضه حج نمى باشم، آیا مى توانم کسى را به نیابت از طرف خودم به حج بفرستم؟

جواب: اگر قبلا از جمیع جهات مستطیع بوده، و اقدامى براى انجام حج نکرده اید، واجب است نایب بفرستید، و اگر قبلا مستطیع نبوده اید، نایب گرفتن مستحبّ است.

سؤال 135ـ اگر کسى به عنوان خدمه یک بار به حج مشرّف شود و حجّ خویش را بجاى آورد، آیا مى تواند در سفر دوّم، که به همین عنوان مشرّف مى شود، به نیابت از پدر یا مادر متوفّایش حج بجا آورد؟ در چنین صورتى، آیا حج از عهده پدر و مادرش برداشته مى شود؟

 

جواب: مانعى ندارد، و حج براى آنها صحیح است.

سؤال 136ـ فرزندى اختیار تمام اموال پدرش را دارد، و پدرش نمى تواند حج بجا آورد. فرزند بدون اطّلاع پدر، شخصى را براى وى اجیر کرده و خودش نیز براى انجام حجّ خویش مشرّف شده است. آیا حجّ اجیر از سوى پدر صحیح است؟ اگر در مدینه قصد کند که همه مخارج اجیر را از مال خودش محاسبه کند، آیا اشکال برطرف مى شود؟

جواب: در فرض مزبور نیابت از طرف پدر صحیح نیست، مگر این که با اطّلاع و موافقت او باشد، و حج از طرف پدر واقع نمى شود، و فرقى بین دو صورت فوق نیست.

سؤال 137ـ شخصى قبلا مستطیع بوده و به حج نرفته، و اکنون هیچ گونه توانایى مالى جهت انجام حج ندارد، آیا فرزندش مى تواند به صورت مجّانى از طرف پدر حجّ نیابتى انجام دهد؟

جواب: نیابت در حجّ واجب از طرف انسان زنده صحیح نیست، مگر در صورتى که شخص از جهت پیرى یا بیمارى نتواند به حج برود، و از توانایى و خوب شدن وى تا آخر عمر مأیوس باشد.

سؤال 138ـ آیا انجام حج به نیابت از حضرت ولى عصر عجل الله تعالى فرجه الشریف، با توجّه به این که معروف است خودشان در موسم حج تشریف دارند، جایز است؟

جواب: به امید مطلوبیّت اشکالى ندارد.

سؤال 139ـ فقها مى فرمایند: «نیابت از سوى کسى که بعد از استطاعت، به مکّه مشرّف شده، و پس از دخول در حرم فوت کرده، لازم نیست». حال اگر شخصى بعد از تمام کردن عمره تمتّع از دنیا برود، آیا در این صورت هم نیابت لازم نیست؟

جواب: نیابت لازم نیست.

 

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای