1ـ عمل بر طبق فتواى منوب عنه
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 168ـ آیا بر نایب واجب است که طبق فتواى مرجع تقلید منوب عنه اعمال حج خود را انجام دهد، یا باید مطابق وظیفه خودش عمل کند؟

جواب: ملاک وظیفه خود اوست، ولى اگر به کیفیّت خاصّى اجیر شده، مثلا از او خواسته اند که بر طبق فلان فتوى عمل کند، باید طورى انجام دهد که هم آن کیفیّت خاص مراعات شود، و هم وظیفه اش انجام گردد.

سؤال 169ـ آیا در مسأله نیابت حج لازم است اجیر و مستأجر از یکدیگر سؤال کنند که مقلّد چه کسى هستند؟

جواب: لازم نیست، و اجیر مطابق تقلید خودش عمل مى کند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای