الف) عمره تمتّع
فهرست موضوعات
جستجو 

عمره تمتّع حتماً باید در ماههاى حج (شوّال، ذى القعده و ذى الحجّه) واقع شود; و عمره تمتّع از پنج عمل زیر تشکیل مى شود:

1ـ احرام بستن از میقات به قصد عمره تمتّع.

2ـ هفت بار طواف خانه کعبه.

3ـ دو رکعت نماز طواف نزد مقام ابراهیم.

4ـ سعى بین صفا و مروه (هفت بار).

5ـ تقصیر، یعنى کوتاه کردن مقدارى از مو یا ناخن، ولى به گرفتن ناخن قناعت نشود.

پس از انجام اعمال پنجگانه فوق، از احرام بیرون مى آید، و تمام چیزهایى که به خاطر احرام بر او حرام شده بود حلال مى شود.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای