4ـ قرن المنازل
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 245ـ «قرن المنازل» محلّى است نزدیک «طائف» که حدود 94 کیلومتر با مکّه فاصله دارد، و آن میقات مردم آنجا، یا کسانى است که از آنجا عبور مى کنند. بلکه تمام کسانى که وارد جدّه مى شوند، مى توانند به آنجا رفته و از آنجا محرم شوند، هم اکنون در آنجا مسجدى وجود دارد که همه مى توانند از آن محرم شوند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای