استفتائات مواقیت و احکام آن
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 281ـ هرگاه حائض یا جنب، عمداً و عصیاناً وارد مسجد شجره شده، و همانند دیگران در آنجا توقّف نموده، و محرم شود. آیا احرامش صحیح است؟

جواب: اگر عمداً باشد خالى از اشکال نیست; ولى همان گونه که قبلا گفته ایم احرام از خارج مسجد نیز جایز است.

سؤال 282ـ عدّه اى از مردم طائف عازم مکّه بودند، که مأمورین دولتى مانع از رفتن آنها به قرن المنازل جهت احرام شدند. بدین جهت، به وادى عقیق رفته و از آنجا احرام بستند. با توجّه به این که میقات مردم طائف قرن المنازل است، نه «وادى عقیق» آیا احرام آنها صحیح بوده است؟

جواب: آرى احرام آنها صحیح است. هر کس به هر میقاتى رود و از آنجا محرم شود کافى است.

سؤال 283ـ آیا میقات کسانى که به صورت موقّت در مکّه اقامت کرده اند، همان میقاتهاى پنجگانه معروف است، یا باید از خود مکّه محرم شوند؟

جواب: اگر فریضه آنها تبدیل نشده، یعنى دو سال در مکّه نمانده اند، باید از میقاتهاى معروف احرام ببندند، و اگر تبدیل شده، میقات آنها (احتیاطاً از منزلشان در) شهر مکّه است.

سؤال 284ـ آیا براى ساکنین مکّه، که وظیفه آنها حجّ اِفراد است و آن را به جا آورده اند، و قصد دارند حجّ تمتّع مستحبّى انجام دهند، جایز است براى عمره تمتّع از منزلشان، که از میقات به مکّه نزدیکتر است، محرم شوند؟ به طور کلّى در احرامِ عمره تمتّع مستحبّى، تفاوتى بین آفاقى(1) و مکّى هست؟

جواب: آنها مى توانند از منزلشان محرم شوند; هر چند احرام آنها از یکى از میقاتهاى پنجگانه نیز جایز است.

سؤال 285ـ شخصى به قصد رفتن به جحفه جهت بستن احرام عمره تمتّع، از جدّه حرکت مى کند. به او مى گویند: «فقط راه مکّه باز است، و شما نمى توانید به جحفه بروید» متحیّر مى شود، از شخص ظاهراً آگاهى سؤال مى کند. ایشان مى گوید: «چون شما نمى توانید به میقات بروید، از جدّه محرم شوید» آن شخص هم از جدّه محرم مى شود. آیا حجّ او درست است؟

جواب: احرام از جدّه کافى نیست، ولى چون شخص مزبور جاهل بوده، عملش صحیح است.

سؤال 286ـ آیا احرام عمره تمتّع از شهر جدّه جایز است؟

جواب: چون محاذى بودن شهر جدّه با هیچ یک از میقاتها مسلّم نیست، باید براى احرام به میقات یا به محاذات میقات برود، و اگر هیچ کدام امکان ندارد، احتیاطاً با نذر محرم مى شود، و سپس بنابر احتیاط در ابتداى حرم تجدید احرام مى کند.

سؤال 287ـ آیا کسى که در یکى از میقاتها براى عمره تمتّع محرم شده مى تواند بر خلاف جهت مکّه سفر کند، و پس از چند روزى به مکّه بیاید. مثل این که در مسجد شجره محرم شود، و به مدینه بازگردد، و پس از چند روز به مکّه برود؟

جواب: مانعى ندارد.

سؤال 288ـ کسى که در جدّه یا مدینه حالت روانى پیدا کرده، آیا لازم است با احرام وارد مکّه گردد، یا بدون احرام نیز جایز است؟

جواب: مجنون تکلیفى ندارد، و احرام بر او واجب نیست; و اگر بدون احرام وارد مکّه شود اشکالى ندارد.

سؤال 289ـ آیا نذر احرام قبل از میقات براى نایب هم جایز است؟

جواب: اشکال ندارد.

سؤال 290ـ زنى بدون اجازه شوهرش نذر نموده، و قبل از رسیدن به میقات با نذر محرم مى شود. آیا احرام وى و اعمال پس از آن صحیح است؟

جواب: اگر نذر او منافاتى با حقّ شوهرش ندارد، احرامش صحیح است.

سؤال 291ـ شخصى عمداً یا جهلا یا سهواً بدون احرام وارد مکّه شده، و بر اثر گرانى بیش از حدّ کرایه، یا ممنوعیّت خروج از سوى دولت و مانند آن، نمى تواند به میقات برگردد. اکنون وظیفه اش چیست؟

جواب: اگر بازگشت به میقات ممکن نیست، باید از أدنى الحل (مانند تنعیم) محرم شود; مگر این که ترک احرام از میقات بدون عذر باشد، که در این صورت نمى تواند حج بجا آورد. هر چند احتیاط مستحب آن است که از ادنى الحل یا هر جا که مى تواند محرم شود، و اعمال حج را بجا آورد، و سال آینده در صورت استطاعت دوباره به حج برود.

 

 


1 . کسانى که از مکّه و محدوده آن بیرون هستند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای