7ـ نگاه کردن در آینه
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 408ـ نگاه کردن در آینه براى تزیین خود و اصلاح سر و وضع خویش در حال احرام حرام است; خواه مرد باشد، یا زن; امّا براى هدفهاى دیگر، مثل نگاه کردن رانندگان در آینه براى دیدن اطراف اتومبیل، یا نگاه کردن پزشک براى دیدن دهان و دندان بیمار، یا نگاه به آینه بى آن که عکس خویش را در آن ببیند، یا نگاه کردن به آینه براى دیدن محلّ زخم صورت و مانند آن، مانعى ندارد.

مسأله 409ـ نگاه کردن در آب صاف و اشیاء صیقلى براى اصلاح سر و وضع خویش، حکم نگاه در آینه را دارد، و در حال احرام جایز نیست.

مسأله 410ـ احتیاط مستحب آن است که به آینه نگاه نکند; هر چند براى زینت کردن نباشد.

مسأله 411ـ اگر بدون اختیار چشمش به آینه بیفتد اشکالى ندارد; و بهتر این است که در ایّام حج، در اطاقهایى که افراد محرم سکونت دارند، و نیز در آسانسورها، روى آینه چیزى بکشند که نگاه غیر اختیارى افراد محرم نیز به آن نیفتد.

مسأله 412ـ نگاه کردن به آینه موجب کفّاره نمى شود، ولى مستحبّ است بعد از نگاه کردن لبّیک بگوید.

مسأله 413ـ نگاه کردن در شیشه اطاق، یا شیشه عینک که پشت آن پیدا است، در حال احرام بى مانع است، ولى اگر عینک زینتى باشد استفاده از آن براى محرم، خواه مرد باشد یا زن، جایز نیست.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای