طهارت از حدث
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 616ـ شخصى پس از انجام تقصیر متوجّه مى شود که در حال طواف و نماز طواف وضو نداشته، یا وضویش باطل بوده، اکنون چه وظیفه اى دارد؟ آیا لازم است مجدّداً لباس احرام بپوشد، و طواف کند؟

جواب: طواف و نماز طواف را اعاده کند، و عمره او صحیح است، و پوشیدن لباس احرام لازم نیست.

سؤال 617ـ وضوى یکى از حُجّاج در دور آخر طواف باطل شد. طواف را با همان حالت به پایان رسانده، سپس وضو گرفته و طواف را از اوّل شروع کرده، و پس از آن نماز طواف و سعى و تقصیر را انجام داده است، آیا عمل او صحیح مى باشد؟

جواب: طواف دوّم و اعمال پس از آن صحیح است; هر چند مى توانست طواف اوّل را پس از وضو تکمیل و به آن قناعت نماید.

سؤال 618ـ شخصى به نیابت از پدر، عمره مفرده اى انجام داده، و روز بعد به نیابت از مادر احرام مى بندد و در اثناى عمره دوّم متوجّه مى شود که طواف و نماز طواف عمره اوّل را بدون وضو انجام داده است. اکنون وظیفه اش چیست؟

 

جواب: طواف و نماز عمره اوّل را اعاده مى کند، و عمره دوّم را به قصد رجا ادامه مى دهد (توجّه داشته باشید که در یک ماه قمرى بیش از یک عمره نمى توان انجام داد; مگر به قصد رجا، یعنى به امید این که مطلوب باشد، نه به طور قطعى).

سؤال 619ـ کسى که وظیفه اش وضوى جبیره اى و تیمّم بوده، از روى جهل و نادانى به احکام شرعى بدون تیمّم اعمال عمره را انجام داده است، وظیفه اش چیست؟

جواب: طواف و نماز آن باید اعاده شود، و احتیاط آن است که اعمال بعد از آن را هم اعاده نماید.

سؤال 620ـ هنگام اذان صبح به مسجد الحرام رسیدیم. سرپرست کاروان گفت: «کمى صبر کنید، پس از نماز صبح طواف مى کنیم». بر اثر خستگى زیاد خوابم برد، و چون آب در دسترس خود نمى دیدم تیمّم کردم، و طواف و نماز طواف را با تیمّم انجام دادم. آیا حجّ من صحیح است؟

جواب: در صورتى که براى شما امکان داشته وضو بگیرید، هر چند که به منزل بروید و مثلا براى روز بعد اعمال را انجام دهید، تیمّم صحیح نبوده است. وظیفه شما این است که طواف و نماز طواف را اعاده کنید، و اگر خودتان نمى توانید، باید نایب بگیرید.

سؤال 621ـ شخصى در طواف واجب احساس مى کند لباس احرامش نجس شده، ولى اعتنا نمى کند، و با همان حال طواف و اعمال بعد را انجام مى دهد، سپس لباسش را بررسى نموده، یقین پیدا مى کند که در حال طواف چنین شده است، و بدون جبران اعمال به وطن باز مى گردد. اکنون وظیفه اش چیست؟ آیا هنوز در حال احرام است؟

جواب: اگر در حال طواف یقین نداشته که وضویش باطل و احرامى اش نجس شده (هر چند بعد از اعمال یقین پیدا کرده باشد)، از احرام خارج شده است، ولى باید طواف و نماز آن را اعاده کند و اگر شخصاً نمى تواند، باید نایب بگیرد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای