سوّم: خانه کعبه سمت چپ طواف کننده باشد
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 658ـ واجب است طورى طواف کند که خانه کعبه طرف دست چپ او باشد (برخلاف حرکت عقربه ساعت) همان گونه که معمول همه مسلمین است.

مسأله 659ـ طواف در طبقات بالاى مسجد الحرام در غیر حال ضرورت خالى از اشکال نیست; ولى در صورت ازدحام فوق العاده، یا الزام حکومت که باید بیماران در طبقه فوقانى طواف کنند، مانعى ندارد.

 مسأله 661ـ آنچه بعضى از عوام در مورد محاذى بودن دائمى شانه چپ با کعبه (به خصوص موقع رسیدن به حجر اسماعیل) انجام مى دهند هیچ لزومى ندارد; بلکه اگر موجب وهن مذهب گردد جایز نیست، و بهتر است به جاى این گونه احتیاط هاى بیجا، در تمام حالات حضور قلب داشته باشند، و همانند سایر مسلمین کعبه را دور بزنند.

مسأله 662ـ گاه دیده مى شود برخى از افراد جاهل براى احتیاط از شخص دیگرى مى خواهد که او را طواف دهد، و شانه هاى او را به سوى کعبه کند، به گونه اى که اختیار از طواف کننده سلب مى شود. هر چند این کار موجب بطلان طواف نمى گردد، امّا بدون شک کارهاى این افراد بسیار بد و زننده است.

مسأله 663ـ هرگاه بر اثر شلوغى مطاف، و ازدحام طواف کنندگان، مقدارى از طواف برخلاف متعارف انجام شد; مثل این که بدن طواف کننده در حال حرکت به سمت کعبه واقع شد، یا پشت به کعبه قرار گرفت، یا مقدارى عقب عقب حرکت کرد، و طواف را ادامه دهد باید آن مقدار را از سر بگیرد، و اگر نمى تواند برگردد، بدون قصد طواف همراه جمعیّت دور مى زند تا به محلّ مورد نظر برسد، و از آنجا نیّت کند و ادامه دهد.

مسأله 664ـ اگر بر اثر ازدحام طواف کنندگان، انسان را بدون اختیار به پیش ببرند، در صورتى که با توجّه به این امر و با اختیار خود وارد طواف شده، ضررى به طوافش نمى زند.

مسأله 665ـ به هنگام طواف کردن به هر شکل برود مانعى ندارد; مى تواند آهسته یا تند، سواره یا پیاده راه برود، یا حتّى بدود، ولى بهتر آن است که به طور عادى و با آرامش راه برود، و ذکر خدا گوید.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای