وظیفه زنان حائض
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 802ـ خانمى براى عمره تمتّع مُحرم شده، و پس از ورود به مکّه و انجام طواف، و قبل ازبجا آوردن نماز طواف، حائض گردیده است. وظیفه اش چیست؟

 

جواب: اگر وقت وسعت دارد (یعنى تا قبل از عزیمت به عرفات پاک مى شود) صبر مى کند تا پاک شود و نماز طواف را بخواند، و پس از آن بقیّه اعمال را بجا آورد، و چنانچه وقت تنگ است، سعى و تقصیر عمره تمتّع را انجام مى دهد، سپس براى حجّ تمتّع مُحرم مى شود، و احتیاط آن است که پس از بازگشت از عرفات و منى، و قبل از بجا آوردن اعمال مکّه، نماز طواف گذشته را بخواند، سپس اعمال مکّه را بجا آورد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای