سؤالات دیگر
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 805ـ اگر خانمى اذکار نماز طواف را به قدرى بلند بخواند که نامحرم بشنود، چه حکمى دارد؟

 

جواب: مانعى ندارد، ولى بهتر است آهسته تر بخواند.

سؤال 806ـ وضوى شخصى پس از طواف باطل مى شود، ولى بر اثر خجالت وضو نمى گیرد، و به همان شکل نماز طوافش را به جا آورده، و به دنبال آن سعى و تقصیر نموده، و از احرام خارج مى شود. وظیفه او چیست؟

جواب: باید نماز و سعى و تقصیر را اعاده کند.

سؤال 807ـ آیا روحانى کاروان، که نماز طوافش را به صورت فرادى خوانده، مى تواند همان نماز را مانند نمازهاى یومیّه، به نیّت جماعت براى افراد کاروان امامت کند؟

جواب: بنابر احتیاط واجب نماز طواف را نمى توان با جماعت خواند.

سؤال 808ـ آیا جایز است در میان طواف و نماز طواف، نماز مستحبّى یا عبادت مستحبّى دیگرى بجا آورد؟

جواب: احتیاط در ترک آن، و اقدام به انجام نماز طواف است.

سؤال 809ـ گاه در پشت مقام ابراهیم ازدحام زیاد است، و چون زن و مرد در کنار هم هستند احیاناً مورد فشار ازدحام قرار مى گیرند. در صورتى که خوف فسادى نرود، آیا به نماز طواف ضررى مى زند؟

جواب: در فرض سؤال براى نماز ضرر ندارد.

سؤال 810ـ آیا فاصله انداختن بین طواف و نماز آن، به مقدار دو رکعت نماز اشکال دارد، و اصولا چه مقدار فاصله ضرر دارد؟

جواب: این مقدار اشکال ندارد، و میزان مبادرت عرفیّه است، و در صورت تأخیر نماز، اعاده طواف لازم نیست.

سؤال 811ـ شخصى علاقمند است که قرائت قرآن و نمازهاى مستحبّى و دعاء توسّل را پشت مقام ابراهیم انجام دهد، در حالى که در جاهاى دیگر مسجد الحرام نیز انجام این امور ممکن است. از طرفى، بر اثر ازدحام جمعیّت کسانى که مى خواهند نماز طواف واجب بخوانند با کمبود جا مواجه هستند. آیا این کار جایزاست؟

جواب: این کار در صورت مزاحمت جایز نیست، و مى تواند در نقاط دیگر مسجد الحرام آنها را انجام دهد، زیرا تمامى نقاط مسجدالحرام داراى فضیلت است.

سؤال 812ـ در مناسک فرموده اید باید نماز طواف را پس از طواف بدون فاصله بجا آورد; آیا فوریت نماز بعد از طواف، وضعى است یا تکلیفى و اگر شخص به فاصله مثلا یک ساعت بعد از طواف نماز را بخواند، چه حکمى دارد؟

جواب: ظاهراً حکم وضعى است و اگر عمداً فاصله زیادى بیندازد، احتیاط آن است که طواف را اعاده کند و بعد از آن نماز طواف را بجا آورد.

 

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای