استفتائات طوافهاى مستحبّى
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 821ـ هرگاه زنان در طوافهاى مستحبى بدانند که چشم آنها به بدن مردان مى افتد، و امکان دارد در بین فشار مردان هم قرار گیرند، طوافشان چه حکمى دارد؟

جواب: اگر عمداً و از روى اختیار نگاه نکنند اشکال ندارد; ولى بهتر است در ازدحام مراعات کنند.

سؤال 822ـ آیا در طوافهاى مستحبّى هم ختنه شرط است؟

جواب: آرى، شرط است.

سؤال 823ـ آیا محرم مى تواند قبل از اعمال عمره تمتّع، یا عمره مفرده، یا قبل از رفتن به عرفات، طواف مستحبّى بجا آورد؟

جواب: در فرض سؤال احتیاط ترک طواف مستحبّى است; ولى اگر بجا آورد به عمره و حجّ او ضرر نمى زند.

سؤال 824ـ آیا مى توان هر دور از دورهاى هفت گانه طواف مستحب را به نیّت یکى از مؤمنین به جا آورد، یا باید مجموع هفت شوط را براى یکى نفر انجام داد؟

جواب: نیابت در یک شوط صحیح نیست، ولى مى تواند مجموع را به نیّت چند نفر انجام دهد; و ثواب هر شوط را به یک نفر اهداء کند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای