شرایط تقصیر کننده
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 911ـ آیا تقصیر اهل سنّت براى شیعیان کفایت مى کند؟ یعنى اگر در پایان عمره از آنها خواهش کنیم مقدارى از موى ما را کوتاه کنند، اشکالى دارد؟

جواب: اشکال ندارد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای