استفتائات احکام پس از عمره و قبل از شروع حج
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 923ـ خدمه کاروانها پس از انجام عمره تمتّع، براى شناختن محلّ اسکان کاروانیان و کارهاى دیگر به عرفات و منى مى روند، سپس به مکّه باز مى گردند. آیا این کار جایز است؟

جواب: در این گونه موارد، که مطمئن هستند به آسانى به مکّه باز مى گردند، مانعى ندارد.

سؤال 924ـ گاه محلّ توزیع کالا در مکّه مکرّمه یک کیلومتر بعد از مسجد تنعیم قرار دارد. وظیفه خدمه اى که مجبورند براى گرفتن سهمیّه کاروان به آن محل رفت و آمد کنند، چیست؟

جواب: رفت و آمد به این مناطق بعد از انجام عمره تمتّع مانعى ندارد، و در عمره مفرده، هرگاه قبل از گذشتن ماهى که در آن عمره انجام داده، خارج شود و بازگردد، تکرار عمره لازم نیست; امّا اگر در ماه بعد برگردد، باید از همان مسجد تنعیم محرم شود، و عمره به جا آورد، مگر این که شغلش به طور مرتّب رفت و آمد به بیرون حرم باشد.

سؤال 925ـ بعضى از فقها مى گویند: «خدمه اى که مى خواهند از مکّه خارج شوند، اگر فقط به جدّه بروند براى ورود مجدّد به مکّه لازم نیست محرم شوند، ولى اگر به مدینه بروند، براى ورود مجدّد به مکّه باید دوباره در مسجد شجره محرم شده، و با احرام وارد مکّه شوند» نظر حضرتعالى چیست؟

جواب: اگر بازگشت او در همان ماه قمرى باشد که خارج شده، احرام مجدّد لازم نیست، و اگر در ماه بعد بوده، باید مجدّداً محرم شود و اعمال را بجا آورد.

سؤال 926ـ شخصى براى عمره تمتّع محرم شده، و وارد حرم گردیده، ولى هنوز اعمالش را انجام نداده است. آیا مى تواند براى آوردن وسائل خویش به میقات برگردد؟

جواب: مى تواند قبل از خروج از احرام عمره، از مکّه خارج شود و وسائلش را بیاورد، ولى اگر اعمال عمره تمتّع را انجام داده و از احرام خارج شده، نمى تواند از مکّه خارج شود، مگر در حال ضرورت، که در این صورت بنابر احتیاط براى حج احرام مى بندد، و از مکّه خارج مى شود، و اگر بستن احرام براى حج و ماندن در احرام تا روز عرفه موجب عسروحرج شود، بدون احرام به سراغ وسائلش مى رود.

سؤال 927ـ هرگاه خدمه کاروانها، عمره مفرده را بجا آورده باشند، آیا هر بار که از مکّه خارج مى شوند و براى انجام کارهاى کاروان مثلا به جدّه مى روند، در موقع بازگشت به مکّه باید محرم شوند؟

جواب: لازم نیست محرم شوند، مگر این که در ماه بعد (ماه قمرى دیگر) وارد شوند.

سؤال 928ـ آیا «غار حرا» جزء محدوده مکّه است؟ آیا مى توان پس از عمره تمتّع و قبل از عزیمت به عرفات به آنجا رفت؟

جواب: رفتن به غار حرا و امثال آن ـ از مناطق نزدیک ـ ضررى ندارد; خواه جزء مکّه باشد، یا نباشد، ولى به نقاط دورتر نروند، مگر این که ضرورتى ایجاب کند.

سؤال 929ـ یکى از کارمندان سازمان حج به نیابت از شخصى، به مکّه مشرّف شده و ناچار است بعد از عمره تمتّع و قبل از حج از مکّه خارج شود و به عرفات برود. آیا لطمه اى به حج نیابى اش نمى خورد؟

جواب: ضررى به حج و نیابتش نمى زند ; ولى احتیاط آن است که در صورت امکان احرام حج ببندد و از مکّه خارج شود; امّا اگر احرام برایش موجب عسر و حرج است، لازم نیست.

سؤال 930ـ منزل بعضى از حاجیان خارج از مکّه است. آیا پس از عمره تمتّع و قبل از احرام حج، مى توانند از مکّه خارج شوند و به منزل خود بروند؟

جواب: این مقدار ضررى ندارد، و احرام لازم نیست.

سؤال 931ـ اخیراً خطّ کمربندى اطراف مکّه از کنار «جبل النور» و «کوه ثور» مى گذرد، که «غار حرا» و «غار ثور» در این دو کوه قرار دارد. زیارت این دو مکان مقدّس بین عمره و حج چه حکمى دارد؟

جواب: هیچ کدام ضررى ندارد.

سؤال 932ـ خروج از مکّه براى کسانى که عمره تمتّع انجام داده اند، جهت کارهاى غیر ضرورى، چه حکمى دارد؟ ملاک ضرورت چیست؟

جواب: اگر مطمئن باشند مى توانند به آسانى برگردند، و در همان ماه قمرى بازگردند، چیزى بر آنها نیست، و چنانچه از میقات بگذرند و در ماه بعد برگردند (مثلا در ذى القعده به مدینه رفته، و در ذى الحجّه بازگردند) باید دوباره محرم شوند، و عمره به جا آورند، و همان عمره تمتّع آنها محسوب مى شود، و براى عمره سابق احتیاطاً طواف نساء به جا آورند.

 

سؤال 933ـ آیا تراشیدن سر بین عمره تمتّع و حج، جایز است؟ در صورت عدم جواز، کفّاره آن چیست؟

جواب: اصلاح کردن سر با ماشین مانعى ندارد; ولى نباید آن را بتراشد، و احتیاط آن است که از اصلاح سر که مثل تراشیدن است نیز اجتناب ورزد، و در صورت تراشیدن، کفّاره آن بنابر احتیاط یک گوسفند است.

سؤال 934ـ آیا تراشیدن صورت بعد از عمره تمتّع و قبل از حج، همانند تراشیدن سر، حرام است؟

جواب: حکم تراشیدن سر را ندارد، بلکه حکم آن مانند زمانهاى دیگراست.

سؤال 935ـ آیا انجام عمره مفرده پس از اتمام عمره تمتّع و قبل از آغاز اعمال حجّ تمتّع، جایز است؟

جواب: نباید عمره مفرده بجا آورده شود، و اگر بجا آورند صحّت آن محلّ اشکال است، ولى ضررى به عمره و حجّ تمتّع نمى زند.

سؤال 936ـ آیا مى توان عمره تمتّع را در یک سال، و حجّ تمتّع را در سال دیگر بجا آورد؟

جواب: صحیح نیست.

سؤال 937ـ هرگاه پس از شروع اعمال حجّ تمتّع شک کند که عمره تمتّع را بجا آورده یا نه؟ یا شک کند آن را صحیح انجام داده یا نه؟ چه وظیفه اى دارد؟

جواب: به شکّ خود اعتنا نمى کند، و عملش صحیح است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای