1ـ احرام بستن از مکّه
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 959ـ قبلا نیز اشاره شد که میقات احرام براى «حجّ تمتّع» «مکّه» است، و از هر جاى مکّه (خواه مسجد الحرام، یا مساجد دیگر مکّه، یا کوچه ها و خیابانها، و یا خانه و منزل باشد) کافى است، و فرقى میان مکّه جدید و قدیم نیست; حتّى محلاّتى از مکّه امروز که به طرف منى و عرفات گسترش یافته، از همه آن مناطق مى توان احرام بست.

مسأله 960ـ احتیاط واجب آن است که از نقاطى از شهر مکّه، که از مسجد تنعیم دورتر است (یعنى از محدوده حرم بیرون است) احرام نبندد (مسجد تنعیم نزدیکترین حدّ حرم است) و بهتر از همه جا براى احرام حجّ، مسجد الحرام است.

مسأله 961ـ بهترین وقت براى احرام حج، روز ترویه (هشتم ذى الحجّه) است، ولى از سه روز قبل از آن نیز مى توان احرام بست و به سوى منى حرکت کرد، تا از آنجا به عرفات برود، به خصوص افراد پیر و بیماران، در صورتى که از ازدحام بترسند، مى توانند زودتر از این هم حرکت کنند.

مسأله 962ـ آخرین وقت احرام حج موقعى است که تأخیر از آن سبب شود به وقوف عرفات، که از ظهر روز نهم تا غروب است، نرسد. بنابراین، صبح روز نهم نیز مى تواند مُحرم شود و خود را به عرفات برساند (در صورتى که امکان رسیدن در این موقع باشد).

مسأله 963ـ چگونگى احرام بستن و لبّیک گفتن به همان شکلى است که در احرام عمره ذکر شد.

مسأله 964ـ نیّت باید خالص و براى اطاعت خداوند باشد، و ریا کردن موجب بطلان عمل است.

مسأله 965ـ هرگاه نیّت حجّ تمتّع کند، و لبّیک هاى واجب را ـ به شکلى که در احرام عمره بیان شد ـ بگوید، و قصد احرام کند، و امورى را که بر محرم حرام است برخورد تحریم کند، محرم مى شود.

مسأله 966ـ تمام چیزهایى که در محرّمات احرام بیان شد، در این احرام نیز حرام است، و از جهت کفّاره نیز تفاوتى بین احرام حج و عمره نیست.

مسأله 967ـ اگر احرام را فراموش کند و به منى یا عرفات برود، واجب است به مکّه بازگردد و احرام ببندد، و چنانچه بر اثر تنگى وقت یا عذر دیگرى، بازگشت به مکّه ممکن نشود از همان جا که هست (عرفات، یا مشعر، یا منى قبل از رمى جمرات و قربانى کردن) محرم مى شود، و اگر بعد از آن متوجّه شود، وقت احرام گذشته و حجّش صحیح است.

مسأله 968ـ هرگاه احرام را فراموش کند، و پس از انجام تمام اعمال حج یادش بیاید، حجّش صحیح است، ولى اگر بعد از وقوف به عرفات و مشعر، و قبل از انجام تمام اعمال حج یادش بیاید، احتیاط مستحب آن است که حجّش را به همان صورت تکمیل نموده، و در سال بعد نیز اعاده کند.

مسأله 969ـ شخصى که بر اثر جهل به مسائل حج و فرانگرفتن احکام شرعى احرام نبندد، در حکم کسى است که به واسطه فراموشى احرام را ترک کرده، که در مسائل بالا حکم آن بیان شد.

مسأله 970ـ اگر کسى آگاهانه و از سوى عمد احرام را تا زمان فوت وقوف عرفات و مشعر ترک کند، حجّ او باطل است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای