4ـ رمى جمره عقبه
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 1002ـ چهارمین واجب از واجبات حج، رمى «جمره عقبه» در روز عید قربان است، و منظور از آن، انداختن هفت عدد سنگ کوچک به محلّى است که در آخر منى در طرف مکّه واقع شده، و آن را «جمره عقبه» مى نامند.(1)

مسأله 1003ـ در رمى جمره چند چیز واجب است:

1ـ نیّت و قصد قربت; کافى است در دل قصد داشته باشد که براى اطاعت فرمان خدا و انجام مناسک حج، هفت سنگ کوچک به جمره مى اندازد، و به زبان آوردن لازم نیست.

2ـ تعداد سنگ ها باید هفت عدد باشد; البتّه نه زیاد بزرگ، و نه زیاد کوچک; بلکه کافى است هر کدام به اندازه یک سر انگشت باشد.

3ـ سنگ ها را یکى بعد از دیگرى پرتاب کند، و اگر دو عدد یا بیشتر را با هم بزند کافى نیست و یکى حساب مى شود.

4ـ اصابت سنگها به ستون و دیوار جمره لازم نیست، بلکه کافى است در حوضچه اطراف ستون بیفتد. بنابراین، اگر به ستون و دیواراصابت کند، و به خارج از حوضچه پرتاب شود کافى نیست، و ظنّ به عدد سنگ ها اعتبار ندارد، بلکه یقین لازم است.

5ـ باید سنگ ها را پرتاب کند، نه این که روى جمره بگذرد، و اگر به کمک شخص، یا چیز دیگرى به جمره برسد کافى نیست. (مثلا اگر سنگى را که او پرتاب کرده در راه به کمک سنگى که شخص دیگرى زده به جمره بخورد کافى نیست).

6ـ وقت زدن سنگها مابین طلوعِ آفتابِ روزِ عید و غروب آفتاب است (ولى همان طور که گفتیم براى «زنان» و «پیرمردان» و کسانى که از ازدحام روز عید ترسان هستند، جایز است شب عید رمى کنند)، و اگر فراموش کرد مى تواند تا روز سیزدهم بجا آورد، و اگر تا آن روز به یادش نیامد، در صورت امکان باید خودش در سال بعد در همان موقع به منى برود و قضا کند، و اگر نمى تواند نایب بگیرد.

مسأله 1004ـ احتیاط واجب آن است که در رمى جمره «موالات» را رعایت کند; یعنى سنگها را پى در پى و با فاصله کمى به جمره بزند، ولى چنانچه گفتیم اگر چهار سنگ پشت سر هم زده باشد، و بقیّه را از روى فراموشى یا عدم اطّلاع ترک نماید مانعى ندارد که بقیّه را بعداً بزند; هر چند موالات به هم خورده باشد.

مسأله 1005ـ سنگریزه ها چهار شرط دارد:

اوّل: سنگ باشد; نه کلوخ و گِل، یا چیز دیگر.

 

دوّم: آنها را از حرم جمع کند.(2) و بهتر آن است که همان شب عید، که در مشعرالحرام است، سنگ ها را از آنجا جمع آورى کند. جمع آورى از «منى» و «مکّه» نیز مانعى ندارد، ولى از عرفات کافى نیست; چون خارج از حرم است.

سوّم: سنگریزه ها «بکر» باشد; یعنى قبلا خودش یا دیگرى از آنها براى رمى جمرات (هر چند در سالهاى قبل) استفاده نکرده باشد. بنابراین، از سنگهایى که دور جمره افتاده و از آن استفاده کرده اند، نمى توان استفاده کرد; ولى اگر در غیر آنجا سنگهایى ببیند و شک کند که آیا از آنها استفاده شده، یا نه؟ مى تواند از آنها در رمى استفاده کند. ضمناً باید توجّه داشت تعداد سنگریزه هاى مورد نیاز او براى سه روز 49 عدد مى باشد (و اگر ناچار باشد روز سیزدهم را بماند هفتاد سنگ لازم است) که بهتر است شب عید آنها را از مشعر جمع کرده،و در کیسه اى با خود بیاورد،و چون ممکن است بعضى از آنها به جمره اصابت نکند، سزاوار است تعداد بیشترى جمع آورى کند.

چهارم: سنگها مباح باشد; بنابراین با سنگ غصبى، یا آنچه که شخص دیگرى براى خودش جمع کرده (بدون رضایت او) نمى توان رمى کرد.

مسأله 1006ـ هرگاه شک کند سنگهایى را که براى رمى جمع آورى کرده، شخص دیگرى قبل از او استفاده کرده یا نه؟ رمى با آن سنگها جایز است.

مسأله 1007ـ هرگاه احتمال دهد که سنگهاى موجود در حرم را از خارج از حرم آورده اند، رمى با آن سنگها جایز است، و به این احتمال اعتنا نمى کند.

مسأله 1008ـ اگر شک کند به سنگى که مى خواهد بیندازد، «حصى» یعنى سنگریزه گفته مى شود یا نه؟ نباید به آن اکتفا کند.

مسأله 1009ـ اگر شک کند سنگى که پرتاب کرده در حوضچه مخصوص افتاده یا نه؟ باید دوباره بیندازد تا یقین پیدا کند داخل حوضچه افتاده است؟ و گمان نیز کافى نیست.

مسأله 1010ـ اگر چند سنگ را با هم بیندازد همه آنهایک سنگ حساب مى شود; چه همه به محل اصابت کند، یا یکى از آنها.

مسأله 1011ـ رمى جمره را مى توان پیاده یا سواره انجام داد، و با دست راست یا چپ تفاوت نمى کند. در پرتاب کردن آن نیز طرز خاصّى واجب نیست. وضو داشتن نیز شرط آن نمى باشد; هر چند بهتر است پیاده و با وضو باشد،و در آن حال دعاوثناى پروردگار بگوید، و با دست راست رمى کند.

مسأله 1012ـ لازم است سنگ را با دست پرتاب کند و با وسیله دیگرى (مانند تیر و کمان) جایز نیست.

مسأله 1013ـ همان گونه که گذشت وضو داشتن به هنگام رمى واجب نیست، بلکه اگر شخصى غسل واجبى بر عهده داشته باشد مى تواند قبل از انجام غسل رمى جمرات کند. حتّى اگر خود سنگها هم پاک نباشد ضررى به رمى نمى زند. هر چند بهتر رعایت همه این امور است.

مسأله 1014ـ رمى کردن در شب جایز نیست، مگر براى زنان و بیماران و کسانى که از ازدحام در روز مى ترسند، یا کسانى که روزها گرفتار کار حجّاج هستند، و توانایى رمى در روز را ندارند. در این صورت فرقى نمى کند که شب قبل رمى کنند، یا شب بعد از آن.

مسأله 1015ـ جمرات را از هر طرف که بخواهد مى تواند رمى کند; حتى جمره عقبه را. هر چند مطابق مشهور مستحب است هنگام رمى جمره عقبه پشت به قبله و رو به جمره باشد، امّا در جمرات دیگر مستحب است رو به قبله بایستد.

 


1 . به گفته مرحوم صاحب جواهر رحمة الله علیه «جمره» از «جمار» گرفته شده، که در لغت به معنى سنگریزه است، و در حقیقت جمره محلّ جمار و سنگریزه ها مى باشد. شرح این مطلب را در کتاب «الجمرات فى الماضى و الحاضر»، که تحقیق جدید و جامعى پیرامون رمى جمرات است، نوشته ایم. ضمناً باید توجّه داشت که سه جمره داریم; «جمره اولى» و «جمره وسطى» و «جمره عقبه» که آخرین آنها به طرف مکّه است.

2 . باید توجّه داشت که تمام مشعر الحرام و منى در داخل حرم قرار دارد، امّا عرفات خارج از حرم است.

 

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای