5ـ قربانى
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 1034ـ پنجمین واجب از واجبات حج، و دوّمین واجب از واجبات منى، قربانى است. بهترین قربانى شتر، و متوسّط آن گاو، و ساده ترین آن گوسفند است، و غیر از سه حیوان مذکور کفایت نمى کند، و تنها بر کسانى واجب است که حجّ تمتّع بجا مى آورند، و بر غیر آنها واجب نیست.

مسأله 1035ـ احتیاط واجب آن است که یک قربانى فقط براى یک نفر باشد; حتّى در حال ضرورت، و اگر چند نفر فقط قادر بر یک قربانى باشند احتیاط آن است که هم قربانى کنند و هم روزه اى را که بدل قربانى است و بعداً اشاره خواهیم کرد، بجا آورند، ولى در قربانیهاى مستحب، که روز عید قربان انجام مى شود، مانعى ندارد عدّه کم یا زیادى یک قربانى کنند.

مسأله 1036ـ بهتر است قربانى را روز عید ذبح کنند; ولى تأخیر آن تا روز سیزدهم نیز جایز است.

مسأله 1037ـ اگر به خاطر عذرى، یا بدون عذر و از روى عمد، قربانى را تأخیر انداخت واجب است تا آخر ذى الحجّه آن را انجام دهد، و اگر انجام نداد، باید نایب بگیرد که در سال بعد در همان ایّام عید و در همان جا انجام دهد، و حجّ او باطل نیست.

 

مسأله 1038ـ قربانى نیز از عبادات است، و باید با نیّت خالص و به قصد اطاعت پروردگار انجام گردد، و احتیاط واجب آن است که بعد از رمى جمره عقبه انجام شود.

مسأله 1039ـ حدّاقل قربانى یک گوسفند است، و هر چه بیشتر ذبح کند بهتر است. در روایتى آمده است که: «رسول خدا(صلى الله علیه وآله) در یک سفر حج صد شتر همراه آوردند. شصت و شش شتر را براى خود، و بقیّه را براى حضرت على(علیه السلام) قربانى کردند».(1)

مسأله 1040ـ گاو میش براى قربانى حج جایز است، ولى بهتر ترک آن است.

مسأله 1041ـ قیمت گوسفند قربانى در حج بر ولىّ طفل محرم است.

مسأله 1042ـ قربانى در حجّ بذلى بر عهده دهنده پول (باذل) مى باشد، ولى کفّارات بر عهده وى نیست، هر چند احتیاط مستحب آن است که کفّارات غیر عمدى را بپردازد. و اگر باذل پول قربانى را ندهد حج واجب نمى شود. مگر این که در بازگشت زندگى او تأمین باشد، که در این صورت حج بر وى واجب مى گردد، و به جاى قربانى روزه مى گیرد.

 

 


1 . وسائل الشّیعه، جلد 10، ابواب الذبح، باب 10، حدیث 6.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای