بیتوته شب سیزدهم
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 1217ـ سه طایفه باید شب سیزدهم را نیز در منى بمانند، و در روز سیزدهم جمرات سه گانه را (بنابر احتیاط واجب) رمى کنند:

 

1ـ کسى که در احرام خود مرتکب صید حیوانى شده است.

2ـ کسى که در احرام با همسرش نزدیکى کرده باشد.

3ـ کسى که روز دوازدهم از منى کوچ نکند تا آفتاب غروب کند و شب فرا رسد. در این سه صورت ماندن شب سوّم در منى واجب است، و در غیر این سه صورت مى تواند روز دوازدهم بعد از ظهر به مکّه بازگردد.

مسأله 1218ـ کسى که در احرام عمره تمتّع از صید و نزدیکى با همسرش اجتناب نکرده، نیز باید شب سیزدهم را در منى بماند، بنابراین حکم مذکور اختصاص به احرام حج ندارد.

مسأله 1219ـ اگر حاجى قبل از غروب آفتاب شب سیزدهم از منى خارج شده و بعد از غروب براى کارى به منى بازگشته، واجب نیست شب سیزدهم را بماند و روز آن رمى کند.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای