استفتائات بیتوته
فهرست موضوعات
جستجو 

سؤال 1227ـ شخصى قصد دارد بعد از انجام اعمال سه گانه منى، جهت انجام اعمال پنج گانه به مکّه برود، ولى مى داند اگر به مکّه برود چند ساعت از بیتوته ابتداى شب منى را درک نمى کند. وظیفه اش چیست؟

جواب: با توجّه به این که بیتوته نصف دوّم شب نیز کافى است، اشکالى ندارد.

سؤال 1228ـ شخصى در شب یازدهم و دوازدهم در مسجدالحرام به عبادت مشغول مى شود. با توجّه به این که باید تمام شب را مشغول عبادت باشد، چنانچه بر اثر خستگى مرتّباً چرت بزند و بیدار شود، چه حکمى دارد؟

جواب: هرگاه به قدرى چرت بزند که صدق نکند تمام شب را مشغول عبادت بوده کافى نیست، و باید کفّاره بدهد.

سؤال 1229ـ آیا اشتغال به عبادت در شبهاى یازدهم و دوازدهم، در پشت بام مسجدالحرام کافى است؟

جواب: عبادت در هر جاى مکّه کافى است.

سؤال 1230ـ کسانى که از رمى جمرات در روز معذور هستند، آیا مى توانند شب دوازدهم رمى روز دوازدهم را انجام دهند و به مکّه بروند، یا باید صبر کنند همراه دیگر حجّاج بعد از ظهر روز دوازدهم کوچ نمایند؟

جواب: احتیاط واجب صبر کردن است.

سؤال 1231ـ شخصى در شب دوازدهم پس از نیمه شب از منى به مکّه مى رود، و روز بعد براى رمى جمرات به منى باز مى گردد. آیا لازم است قبل از ظهر به منى بازگردد؟ یا چون وظیفه اى غیر از رمى ندارد، بعد از ظهر هم مى تواند بیاید؟

جواب: احتیاط واجب آن است که قبل از ظهر به منى بیاید، و بعد از ظهر حرکت کند.

سؤال 1232ـ مدیر کاروان زنها را قبل از ظهر دوازدهم از منى خارج نموده است. وظیفه کسانى که از مسأله اطّلاع نداشته اند، یا اگر متوجّه بودند نمى توانستند بدون همراهان و مدیر کاروان در منى بمانند، چیست؟

جواب: با توجّه به این که عذر داشته اند، مانعى ندارد.

سؤال 1233ـ سابقاً فرمودید شخصى که نصف اوّل شب را در منى نبوده واجب است نصف دوم را در منى بماند. آیا چنین شخصى کفّاره هم باید بپردازد؟

جواب: کفّاره ندارد.

سؤال 1234ـ این جانب مدیر کاروان هستم. چندین سال قبل به اتّفاق اعضاى کاروان در جایى که یقین داشتم جزء منى است مستقر شدیم، و شبهاى یازدهم و دوازدهم را در آنجا بسر بردیم. سالهاى بعد یقین کردم که آنجا جزء منى نبوده است. با توجّه به این مطلب، لطفاً بفرمائید:

الف) آیا کفّاره اى بر من و سایر حجّاج واجب است؟

ب) در صورتى که کفّاره واجب باشد، آیا کفّاره سایر حجّاج هم بر عهده من است؟

ج) آیا لازم است این مطلب را به اعضاى کاروان اطّلاع دهم؟

جواب: کفّاره ترک بیتوته بنابر احتیاط واجب بر خود شما لازم است، ولى اعلان به دیگران لازم نیست; امّا اگر آنها با خبر شوند و کفّاره بدهند، شما باید آنها را راضى کنید. ضمناً دامنه هاى کوههاى اطراف منى، جزء منى است.

سؤال 1235ـ علامت گذارى حدود منى در سالهاى قبل، با آنچه اکنون توسّط حکومت عربستان صورت گرفته متفاوت است. اینجانب، که مدیر کاروان هستم، در سالهاى قبل به اتّفاق کاروان در قطعه زمینى بیتوته کردیم که طبق علامتگذارى قدیم جزء منى بوده، و طبق علامت گذارى فعلى خارج از منى محسوب مى شود. تکلیف ما نسبت به این مسأله چیست؟ آیا لازم است به اطّلاع حجّاج برسانم؟

جواب: اگر در محلّى بیتوته کرده اید که یقین داشته اید جزء منى است، تا یقین به خلاف آن پیدا نکنید کفّاره اى به شما تعلّق نمى گیرد، و در این صورت اعلان به سایر حجّاج لازم نیست; و علامت گذاریهاى فعلى قابل قبول است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای