فاصله معتبر بین دو عمره مفرده
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 1318ـ تکرار عمره مانند تکرار حج مستحب است، ولى در هر ماه قمرى بیش از یک عمره نمى توان بجاى آورد.

 

مسأله 1319ـ همان گونه که گفته شد در هر ماه قمرى یک عمره مستحب است، بنابراین اگر کسى در اواخر ماه رجب وارد مکّه شود و عمره مفرده بجا آورد، و بعداً ماه شعبان شروع شود، مى تواند دوباره عمره مفرده اى بجا آورد، و امّا در همان ماه، دو عمره مفرده اشکال دارد، و اگر کسى بخواهد در یک ماه بیش از یک عمره بجا آورد، به قصد رجاء انجام مى دهد; یعنى به امید این که مطلوب درگاه الهى باشد (نه به نیّت دستور قطعى) ولى بهتر آن است که زائران محترم به جاى این گونه عمره هاى مکرّر، به طواف بپردازند که مشروعیّت آن مسلّم است.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای