4ـ وقت نماز و روزه
فهرست موضوعات
جستجو 

مسأله 1368ـ نماز خواندن با اذان اهل تسنّن در نماز صبح و ظهر، چنانچه یقین یا گمان قابل ملاحظه اى به دخول وقت حاصل شود مانعى ندارد; ولى در مورد نماز مغرب احتیاط آن است کمى صبر شود تا حمره زائل گردد. این در صورتى است که بخواهند در محلّ سکونت نماز فرادى بخوانند، ولى اگر با آنها نماز جماعت بخوانند رعایت این احتیاط لازم نیست، و اذان آنها کافى است.

مسأله 1369ـ کسانى که در ماه مبارک رمضان توفیق انجام عمره مفرده پیدا مى کنند، هرگاه جهت نماز اوّل وقت به مسجدالحرام یا مسجدالنّبى بروند، و قبل از زوال حمره به آنها اصرار کنند که افطار نمایند، مجاز هستند افطار کنند، و روزه آنها صحیح است، و نیازى به قضا ندارد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای