مستحبّات حلق
فهرست موضوعات
جستجو 

1ـ از طرف راست جلوى سر بتراشد، و این دعا را بخواند:

«اللّهُمَّ أعْطِنی بِکُلِّ شَعْرَة نُوراً یَومَ الْقِیامَةِ».

2- موى سر خود را در منى در خیمه خود دفن نماید، و بهتر است پس از حلق، از اطراف ریش و شارب خود گرفته، و ناخنها را نیز بگیرد.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای