قسمتى از مستحبّات مدینه طیّبه
فهرست موضوعات
جستجو 

از جمله مستحبّات که بسیار بر آن تأکید شده این است که هنگام برگشتن از مکّه،به مدینه طیّبه برگردد. تا به زیارت حضرت رسول(صلى الله علیه وآله)و حضرت صدّیقه طاهره(علیها السلام)و ائمّه بقیع(علیهم السلام)مشرّف شود.

 

12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای