1. مسائل تحصیلى
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 1 ـ اکثر پزشکان مجارى ادرار و کلیه، مرد هستند; آیا گرفتن این تخصّص جهت کم کردن ارتباطات غیر هم جنس، براى خانمها واجب است؟

جواب: با توجّه به اینکه نگاه به غیر همجنس، در مورد عورت گناه سنگین ترى دارد، لازم است به عنوان واجب کفایى گروهى از همجنس ها این دوره را بگذرانند.

سؤال 2 ـ غالب پزشکان متخصّص قلب را آقایان تشکیل مى دهند، آیا به منظور کاهش ارتباطات با جنس مخالف، اخذ مدرک تخصّصى قلب براى خانمها واجب کفایى است؟

جواب: آرى واجب کفایى است.

سؤال 3 ـ جهت تشخیص بعضى از بیمارى ها، از جمله بیماریهاى زنان، بیشتر از سونوگرافى استفاده مى شود، و متخصّص زن در آن کم است، آیا بر دانشجویان دختر واجب است که در این رشته تحصیل کنند؟

جواب: لازم است به عنوان واجب کفایى عدّه اى در این رشته تحصیل کنند.

سؤال 4 ـ برخى از رشته هاى پزشکى درآمد مناسبترى دارد، لذا متخصّص کافى در آن رشته تربیت شده است. امّا رشته هایى وجود دارد که درآمد آن نسبت به آنچه در بالا آمد کمتر است، لذا متخصّص کافى هم ندارد. آیا دانشجویان مى توانند براى کسب درآمد بیشتر به تحصیل در رشته هاى مورد نظر بپردازند؟

جواب: در صورتى که به اندازه کافى براى رشته هاى دیگر طبیب وجود داشته باشد مانعى ندارد.

سؤال 5 ـ چه امورى باید مهمترین اولویّت هاى تعیین رشته براى دانشجویان پزشکى باشد؟ درآمد بیشتر و زحمت کمتر؟ نیازهاى جامعه؟ کاهش برخورد با غیر همجنس یا امور دیگر؟

جواب: مهمتر از همه نیاز جامعه و سپس کاهش برخورد با غیر هم جنس است.

سؤال 6 ـ دانشجویانى که با استفاده از امکانات دولت اسلامى تحصیل کرده، و موفّق بر اخذ مدرک پزشکى شده اند، آیا مى توانند از مسئولیّتهایى که شرع و قانون بر عهده آنها گذاشته شانه خالى کنند؟ مثلاً براى خدمت به بیماران به مناطق محروم نروند، یا اصلاً در کشور خود طبابت نکنند، و بدین منظور هجرت کنند؟

جواب: باید به این مسئولیتها شرعاً عمل کنند.

سؤال 7 ـ فرزندم در رشته پزشکى تحصیل مى کند، و إن شاءالله پس از فراغت از تحصیل قصد خدمت به برادران و خواهران دینى خود را در کشور ایران اسلامى دارد. ولى اکنون در تأمین هزینه هاى تحصیلى او با مشکل مواجه شده ام. آیا مجاز هستم بخشى از وجوهات شرعیّه خویش را به ایشان اختصاص دهم؟

جواب: مجاز هستید از 3/1 سهم مبارک امام براى این منظور هزینه کنید.

سؤال 8 ـ هرگاه دانشجویى (خداى ناکرده) در کنکور تقلّب کند، و قبول شود، چنانچه شک یا یقین داشته باشد که تقلّب مذکور تأثیرى در قبولى نداشته، اکنون که مى خواهد شروع به تحصیل کند وظیفه اش چیست؟

جواب: اگر شک داشته باشد اشکالى ندارد، و اگر یقین داشته باشد و موارد تقلب کم و محدود بوده آن هم مانعى ندارد، در غیر این صورت اشکال دارد. و در هر حال تقلب کردن خواه کم باشد یا زیاد کار حرامى است.

سؤال 9 ـ من بر خلاف ضوابط و مقرّرات در کنکور شرکت کرده، و در رشته پزشکى قبول شده ام. مثلاً مشمول بوده و دفترچه آماده به خدمت تهیّه نکرده ام، یا سرباز فرارى بوده و با جعل پایان خدمت امتحان داده ام، یا از این قبیل، ولى در امتحانات تقلّبى نکرده ام، و اکنون دچار عذاب وجدان شده ام، وظیفه شرعى من چیست؟

جواب: گرچه کار خلاف شرعى کرده اید، ولى فعلاً مى توانید به تحصیلات خود ادامه دهید.

سؤال 10 ـ به منظور تأمین برخى از هزینه هاى تحصیل مجبورم در ضمن تحصیل کار کنم، ولى وقت برخى از درس ها همزمان با ساعت کار است، و با توجّه به آشنایى استاد با وضعیت من، اجازه داده که در آن ساعت در کلاس حاضر نشوم، امّا موقع امتحان باید امتحان داده و نمره لازم را بیاورم. در صورتى که مادّه درسى مرتبط با رشته درسى ام (پزشکى) باشد، یا ارتباطى نداشته باشد حکم چیست؟

جواب: در هر صورت با اجازه استاد و در حدود مقررات اشکالى ندارد.

سؤال 11 ـ دانشجویان با استعدادى هستند که در رشته پزشکى یا مهندسى مشغول به تحصیلند، و در عین حال علاقه خاصى به تحصیل در علوم اسلامى دارند. وظیفه شرعى آنها چیست؟

جواب: بهتر این است که تحصیلات دانشگاهى را به پایان برسانند، سپس به تحصیلات حوزوى بپردازند.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای