4. گفتگو و اختلاط
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 29 ـ شوخى و خنده استاد خانم در کلاس درس دانشجویان دختر و پسر،به منظور رفع کسالت وخستگى وتجدید روحیه دانشجویان چه حکمى دارد؟

جواب: رعایت آداب عفّت در کلاس درس واجب است.

سؤال 30 ـ دخترى هستم که در رشته پزشکى قبول شده ام، ظاهراً کلاس هاى دانشگاه به صورت مختلط برگزار شده، و غالب اساتید مرد هستند، با این توصیف شرکت در کلاسها چه حکمى دارد؟

جواب: هرگاه توأم با امر حرامى (نظیر خلوت با اجنبى و مفاسد دیگر) نباشد مانعى ندارد.

سؤال 31 ـ گاه دانشجوى پسر در بین عدّه اى از دانشجویان دختر یا بالعکس درس مى خواند، با توجّه به اینکه اگر با این شرایط ادامه تحصیل ندهد متضرّر مى شود (مثلاً دیرتر فارغ التحصیل مى شود) آیا ادامه تحصیل با این شرایط حرام است؟

جواب: اگر موجب کار حرامى نشود اشکالى ندارد. ولى سزاوار است مسئولین کشورهاى اسلامى برنامه اى براى جدا ساختن مراکز تحصیلى پسران و دختران تنظیم نمایند.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای