8 . مسائل دیگر
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 38 ـ اگر دانشجوى پزشکى از اسرار استادش، که پزشک است آگاه باشد، و فساد اخلاقى او را بداند، وظیفه اش چیست؟ در حالى که بقیّه او را کاملاً مؤمن مى دانند، و در مسایل بسیارى به او مراجعه مى کنند.

جواب: او باید به وظیفه خود عمل کند و کارى به دیگران نداشته باشد.

سؤال 39 ـ پیروى از دستورات اساتیدى که مقیّد به ضوابط شرعى نیستند، مثلاً با وجود دانشجویان همجنس به دانشجوى غیر همجنس دستور معاینه بیمار را مى دهند، چه حکمى دارد؟ با توجّه به اینکه سرپیچى از دستور آنان ممکن است در نمره قبولى دانشجو تأثیر گذار باشد.

جواب: در این صورت که ضرورت نیست باید به صورت معقولى تمرّد کند، مگر اینکه معاینه بیمار غیر همجنس براى تکمیل تحصیلات پزشکى لازم باشد، که در این صورت جایز است.

سؤال 40 ـ آیا دانشجویان دختر و پسر جهت جلوگیرى از ارتکاب گناه (در رابطه با مسائل تحصیلى و رفت و آمد) مى توانند بدون اجازه پدرِ دختر، صیغه محرمیّت بخوانند؟

جواب: این کار براى دختران باکره ـ که سابقه ازدواج ندارند ـ بدون اجازه پدر جایز نیست.

سؤال 41 ـ بعضى از دانشجویان در سال هاى انتهایى تحصیل قادر به کار کردن در رشته تحصیلى خود و کسب درآمد هستند، آیا بایستى با دریافت اوّلین حقوق، براى خود سال خمسى تعیین کنند؟

جواب: در صورتى که درآمد سالیانه آنها بیش از هزینه ها و مخارج سالیانه باشد، باید هر سال در همان تاریخ خمس اضافه درآمد را بپردازند.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای