1. ویزیت
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 58 ـ آیا به دلیل رفاقت و آشنایى، یا موقعیّت اجتماعى، ملاقات پزشک خارج از نوبت و بدون در نظر گرفتن حقّ دیگران جایز است؟

جواب: باید در غیر موارد ضرورت از این کار پرهیز شود.

سؤال 59 ـ چنانچه ملاقات پزشک خارج از نوبت اشکال شرعى داشته باشد، مسئولیّت آن متوجّه کیست؟ پزشک، منشى، یا همه کسانى که در نادیده گرفتن حق دیگران نقش داشته اند؟

جواب: تمام کسانى که به این کار کمک کنند مسئولیّت دارند.

سؤال 60 ـ در صورتى که پزشکان بتوانند با برنامه ریزى و نوبت قبلى جلوى تلف شدن وقت مردم را در مراجعات به مطب بگیرند، آیا اتلاف وقت مردم جایز است؟

جواب: بهتر آن است برنامه ریزى کنند که وقت مردم تلف نشود.

سؤال 61 ـ برخى از پزشکان ادّعا مى کنند در صورت برنامه ریزى براى جلوگیرى از اتلاف وقت مردم، ممکن است در مقاطعى پزشک بدون بیمار بماند. در تعارض بین هدر رفتن وقت مردم، و معطّل شدن احتمالى پزشک، کدام ترجیح دارد؟

جواب: موارد مختلف است; گاه مشکل طبیب مهم تر است، و گاه مشکل بیمار.

 

سؤال 62 ـ پذیرش خانم هاى بیمار که با حجاب نامناسب و چهره آرایش کرده به مطب مراجعه مى کنند چه حکمى دارد؟ در صورت جواز، نگاه به صورت آنها به هنگام معاینه چه صورتى دارد؟

جواب: پذیرش و معاینه آنها اشکالى ندارد، ولى امر به معروف و نهى از منکر را نباید فراموش کرد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای