هـ ) درمان با امور حرام
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 116 ـ تجویز موسیقى براى بیمارانى که مبتلا به افسردگى هستند چه حکمى دارد؟

جواب: اگر راه درمان آنها منحصر به شنیدن موسیقى باشد، به مقدار ضرورت مانعى ندارد.

 

سؤال 117 ـ توصیه بیماران به استفاده از موادّ مخدر به عنوان درمان بیمارى چه حکمى دارد؟

جواب: این کار جایز نیست، مگر به مقدار ضرورت; آن هم در جایى که هیچ راه دیگرى وجود نداشته باشد.

سؤال 118 ـ آیا پزشکان مى توانند براى تقویت اسپرم، خوردن اشیاى نجس یا حرام (مثل دنبلان) را تجویز کنند؟

جواب: در صورتى که داروى منحصر به فرد باشد و جایگزینى نداشته باشد اشکالى ندارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای