و) درمان با گیاهان دارویى
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 119 ـ آیا بیان تأثیر خواص داروهاى گیاهى جهت معالجه امراض و بیماریها براساس روایات و فرمایشات ائمه معصومین(علیهم السلام) و همچنین سایر کتب داروهاى گیاهى مانند طب الرضا(علیه السلام)، طب الصادق(علیه السلام)و نسخه عطّار و مانند آن جایز است؟

جواب: در صورتى که بگوید: «در فلان کتاب چنین نوشته شده است» جایز است.

سؤال 120 ـ در موارد نادرى دیده مى شود که برخى از جوانان متدیّن که تحصیلات پزشکى خود را با موفّقیت پشت سر گذاشته اند از معالجه و درمان براساس طب جدید خوددارى نموده، و به روش طبّ سنّتى و گیاهى عمل مى کنند. آیا این روش درمان براى چنین کسانى که با استفاده از بودجه بیت المال تحصیل کرده اند جایز است؟

جواب: هرگاه روش طبّ قدیم را به صورت کلاسیک و به شکل علمى و تجربى خوانده و آموخته باشند مانعى ندارد.

 

سؤال 121 ـ متأسّفانه در مورد طبّ جدید و طبّ سنّتى و درمان با گیاهان دارویى افراط و تفریط هایى مشاهده مى شود. لطفاً جایگاه هر کدام را از نظر شرع مقدّس بیان فرمائید.

جواب: در صورتى که هر دو به صورت علمى دنبال شود هرکدام در حدّ خود مفید و کارساز است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای