شبیه سازى
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 129 ـ شبیه سازى تحت چه شرایطى جایز مى باشد؟ توضیح اینکه دانشمندان از طریق موادّى از پوست خود زن باعث ایجاد جنینى در او مى شوند، که این جنین از هر جهت شبیه به خود او مى باشد. این کار براى اوّلین بار در انگلستان نسبت به گوسفند انجام شده است، آیا این عمل جایز است؟

جواب: این عمل از نظر شرعى خالى از اشکال نیست، و مفاسد زیادى بر آن مترتّب مى شود، به همین جهت حتّى افرادى که پایبند به دین و شریعتى نیستند به خاطر مفاسد اجتماعى آن به مخالفت با آن پرداخته اند.

سؤال 130 ـ با توجّه به پیشرفت علم پزشکى و ژنتیک، و موفقیّت انسان در تولید غیرجنسى گوسفند، موش و مانند آن، و قابلیّت اجراى این عمل در تولید غیر جنسى انسان و ترمیم اعضا، لطفاً بفرمایید:

الف) آیا انجام چنین عملى (تولید انسان کامل از طریق شبیه سازى) شرعاً صحیح است؟

جواب: همان گونه که قبلاً اشاره کرده ایم این کار ممکن است ذاتاً اشکالى نداشته باشد; ولى با توجّه به عوارض نامطلوب فراوان اجتماعى و اخلاقى که بر آن مترتّب مى شود، شرعاً مجاز نیست; بعلاوه، اگر مستلزم نظر و لمس حرام به هنگام کشت سلّول مشابه در رحم انسان گردد، از این نظر اشکال دیگرى متوجّه آن مى شود.

ب) آیا ساخت اعضا و پیوند آن به انسان، شرعاً صحیح است؟

جواب: اشکالى ندارد، مشروط بر اینکه مستلزم کار حرام خاصّى نبوده باشد.

ج) با فرض اجراى چنین عملى در خارج از ممالک اسلامى و پیدایش چنین موجودى، آیا این موجود مى تواند به دین اسلام مشرّف شود؟

جواب: تشرّف چنین انسانى به دین اسلام بى مانع است.

د) آیا مى توان با چنین موجودى معاشرت و معامله کرد؟

 

جواب: اشکالى ندارد; انسانى است همانند سایر انسانها.

هـ ) ازدواج با چنین موجودى چه حکمى دارد؟

جواب: ازدواج و نکاح او با هرکس جز محارم، یعنى کسى که سلّول از او گرفته شده، یا در رحم او پیوند زده شده، بى مانع است.

و) آیا مى توان از چنین انسانى ارث برد؟

جواب: چنین موجودى از کسى ارث نمى برد; همانند فرزندان رضاعى که محرم هستند، و ارث نمى برند.

ز) آیا او مى تواند ازدواج کند؟

جواب: آرى، از این نظر فرقى با سایر انسانها ندارد.

سؤال 131 ـ ممکن است با فن آورى شبیه سازى چند نفر نسخه بدل یک اصل باشند. در صورتى که جرمى واقع شود، و از طریق اثر انگشت، یا دیگر آثار جسمى، یا علم قاضى، اثبات شود یکى از این افراد (اصل و فروع) مرتکب جرمى شده اند، کدام نسخه محاکمه و مجازات خواهد شد؟

جواب: دیه در میان آنها تقسیم مى شود.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای