ضمان دندان پزشک
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 138 ـ آیا دندان پزشک مى تواند قبل از شروع به کار، به بیمار یا ولىّ او اعلان کند که نسبت به ضررهاى احتمالى مسئولیّتى نمى پذیرد؟ در صورت موافقت بیمار یا ولىّ صغیر، اگر بیمار صدمه اى ببیند، آیا پزشک ضامن خواهد بود؟

جواب: هرگاه قبلاً برائت خود را اعلام دارد، و در کار خود کوتاهى نکند، ضامن نیست.

سؤال 139 ـ برخى از ابزار دندان پزشکى بدون استریل یا ضدّ عفونى، به صورت مشترک براى بیماران متعدّد مورد استفاده قرار مى گیرد، و ممکن است بیماریها از این طریق منتقل گردد. آیا چنین کارى جایز، و در صورت انتقال بیمارى پزشک گنهکار و ضامن است؟

جواب: در صورتى که احتمال انتقال، احتمال قابل ملاحظه اى باشد، این کار جایز نیست. و ضامن بودن پزشک بعید به نظر نمى رسد.

 

سؤال 140 ـ غالباً و به ویژه در درمانگاه هاى دولتى، به بیماران توصیه مى شود که فلان دندان قابل معالجه است، و لذا اصرار بر نکشیدن آن مى نمایند; آیا کشیدن دندان در این حالت براى پزشک ضمانت دارد؟ اگر به خاطر وضع اقتصادى یا عدم بینش فرهنگى انجام شود، چه حکمى دارد؟

جواب: در صورتى که دندان خراب است، و بعضى به علل مختلف ترجیح مى دهند آن را بکشند، و طبیب توجیه لازم را نموده، ولى بیمار اصرار در کشیدن آن دارد، اشکالى ندارد.

سؤال 141 ـ معالجات دندان پزشکى ممکن است با شکست یا کوتاهى عمر دندان همراه شود، لطفا بفرمایید:

1. اگر دندان پزشک سعى کافى و دقّت لازم را نموده باشد، ولى در حین معالجه ضررهایى به دندان و دهان برسد، چه حکمى دارد؟

جواب: هرگاه این گونه ضررها طبیعى باشد، و معمولاً در غالب موارد رخ مى دهد، ضامن نیست. در غیر این صورت، اگر از مریض برائت نگرفته باشد، ضامن است.

2. هرگاه پس از معالجه، با وجود دقّت کافى در انجام وظیفه، عواضى براى بیمار به وجود آید چطور؟

جواب: مانند مسأله سابق است.

3. در هر حال، آیا اتمام حجّت با بیمار قبل از معالجه لازم است؟

جواب: براى اینکه مشکلى براى طبیب پیش نیاید، بهتر است در هر حال از بیمار برائت بگیرد.

سؤال 142 ـ بعضى از اعمال داندانپزشکى، مانند کاشت نگین فقط جهت زیبایى انجام مى شود. در صورتى که دندانپزشک بداند بیمار این عمل را براى جلب توجّه و نشان دادن به نامحرمان انجام مى دهد، مجاز به انجام آن خواهد

بود؟ آیا دستمزد وى حلال است؟

جواب: در صورتى که بیمار از آن سوء استفاده کرده، و کار طبیب چنین اثرى نداشته، دستمزد او حلال است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای