2. سزارین
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 149 ـ برخى از خانم هاى حامله، که مى توانند به وضع طبیعى زایمان کنند، اصرار دارند سزارین شوند تا درد کمترى تحمّل کنند. حکم شرع در این زمینه چیست؟

جواب: اگر این کار جنبه عقلایى داشته باشد اشکالى ندارد.

سؤال 150 ـ آیا درآمد زا بودن سزارین، مجوّز توصیه پزشک به بیماران جهت زایمان غیر طبیعى هست؟

جواب: جایز نیست.

سؤال 151 ـ در صورت عدم جواز آنچه در مسأله بالا آمد، آیا پزشک ضامن ضرر جانى یا مالى بیمار خواهد بود؟

جواب: آرى ضامن است; مگر اینکه بیمار را از این امر با خبر کرده، و اجازه گرفته باشد.

 

سؤال 152 ـ حضور شوهر بر بالین همسر به هنگام زایمان، نقش زیادى در آرامش وى دارد. آیا چنین کارى شرعاً نیز توصیه مى شود؟

جواب: اگر واقعاً چنین اثرى داشته باشد مانعى ندارد; ولى ظاهراً این اثر قابل تردید است.

سؤال 153 ـ براى تشخیص زمان زایمان، ماما باید دست را داخل رحم حامله کند، آیا این کار جایز است؟

جواب: در صورت ضرورت جایز است.

سؤال 154 ـ آیا پزشک مرد متخصّص زنان، مجاز به انجام آنچه در سؤال قبل آمد مى باشد؟

جواب: در صورت دسترسى به پزشک زن، این کار براى پزشک مرد مجاز نیست. و در صورت عدم دسترسى، تنها به هنگام ضرورت جایز است.

سؤال 155 ـ آیا عدم منع آن در طول تاریخ توسّط اقوام و ملل مختلف دلیل مجاز بودن چنین کارى نمى شود؟

جواب: در طول تاریخ نیز همیشه در موارد ضرورت این کار انجام شده است.

سؤال 156 ـ آیا پزشک یا پرستار حق تحقیر کردن و ناسزا گفتن به زنان حامله که فرزندان زیادى به دنیا آورده اند را دارد؟

جواب: تحقیر هیچ مسلمانى جایز نیست.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای