جلوگیرى هاى مجاز
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 174 ـ بچّه دار شدن براى مبتلایان به بیمارى ایدز مضر است، آیا در این حالت شوهر مى تواند لوله هاى خود را ببندد؟

جواب: اگر زیان مهمّى داشته باشد، مانعى ندارد.

سؤال 175 ـ اگر حمل زن، موجب ناقص الخلقه شدن کودک گردد، آیا بستن لوله واجب نمى شود؟

جواب: هرگاه خوف ضرر و خطر قابل ملاحظه اى، هرچند نسبت به بچّه وجود داشته باشد، جایز است.

سؤال 176 ـ در مواردى که حاصل حاملگى جنین هاى داراى نقص در خلقت یا بیمارى ژنتیکى است، آیا مى توان با بستن لوله هاى زن یا مرد اقدام به جلوگیرى از حاملگى بعدى کرد؟

جواب: هرگاه خوف ضرر و خطر قابل ملاحظه اى، هر چند نسبت به بچه وجود داشته باشد، جایز است.

سؤال 177 ـ با توجّه به منابع علمى پزشکى معتبر در مورد مادرانى که بیش از پنج زایمان داشته، و داراى سن بالاتر از 35 سال مى باشند، مبنى بر اینکه اگر حامله شوند در معرض خطرات جسمى قرار دارند، آیا مجاز به بستن لوله هاى رحم هستند؟

جواب: چنانچه خطر قطعى یا احتمال قابل ملاحظه اى باشد جایز است.

سؤال 178 ـ پس از آزمایشات معلوم شد فرزندان آینده زن و شوهرى از نظر ژنتیکى تالاسمى مینور خواهند داشت. امّا به خاطر محبّت زیاد با هم ازدواج نموده، مادام العمر جلوگیرى مى کنند. آیا این کار جایز است؟

جواب: در صورتى که واقعاً احساس خطرى براى فرزند کنند، جلوگیرى مادام العمر مانعى ندارد.

 

سؤال 179 ـ اگر دکترها به خانمى بگویند که حاملگى برایت خطرهایى دارد، آیا زن مى تواند لوله هاى رحم خود را ببندد اگرچه مستلزم عقیم شدن دائم و یا مستلزم نظر و لمس حرام باشد؟ آیا این از مصادیق اضطرار است؟

جواب: در صورتى که از گفتار دکترها خوف خطر حاصل شود، مجاز هست.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای