3. جان مادر در خطر باشد
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 223 ـ معمول است که در زنان حامله مبتلا به سرطان «مثلاً سرطان پستان» اگر سرطان از نوع پیشرفته باشد حمل در هر مرحله اى باشد سقط درمانى را انجام داده و به درمان مادر مى پردازند. و این کار از «دو نظر» اهمّیت دارد: نخست اینکه حیات مادر در خطر است، و دیگر اینکه با اجازه ندادن به ختم حاملگى هم مادر از بین مى رود و هم فرزند بدون مادر به جاى مى ماند. بدین جهت اگر سرطان از نوع اوّلیّه باشد، و حاملگى در ماههاى انتهایى، صبر مى کنند تا جنین به حدّ قابلیت زندگى برسد، و سپس با عمل جرّاحى آن را زودتر از موعد از شکم خارج، و تحت مراقبت ویژه او را بزرگ مى کنند. و اگر حاملگى در ماههاى اولیّه باشد، سقط درمانى انجام شده، و درمان سرطان هم صورت مى پذیرد. البتّه در این موارد سقط درمانى در صورتى انجام مى پذیرد که درمان اساسى سرطان براى جنین مضر باشد، مثل شیمى درمانى. یا اشعه درمانى; آنچه در بالا آمد از منظر شرع چه حکمى دارد؟

جواب: اگر حیات مادر در خطر باشد، و جنین ماههاى اوّل را طى کند مانعى ندارد. و متولّد کردن بچّه قبل از موعد وپرورش او با شرایط ویژه هم اشکالى ندارد.

سؤال 224 ـ زنى که در ماه هفتم حاملگى به سر مى برد، در اثر تصادف نیاز به عمل جرّاحى فورى پیدا مى کند، که لازمه اش بیهوش نمودن اوست، ولى در اثر بیهوشى بچّه مى میرد (علم یقینى به فوت بچّه داریم) آیا جایز است مادر، جرّاحى و عمل شود؟

جواب: اگر جان مادر در خطر است و راه منحصر به عمل جرّاحى و بیهوشى باشد مانعى ندارد.

سؤال 225 ـ در فرض بالا در صورتى که احتمال فوت بچّه برود، آیا باز هم جایز است مادر عمل شود؟

جواب: با شرایط بالا، این فرض به طریق اولى جایز است.

سؤال 226 ـ اگر پس از ولوج روح، علم به تلف شدن مادر و جنین باشد، آیا سقط جنین جایز است؟

جواب: در فرض مسأله، که اگر مادر به همان حال باقى بماند هر دو مى میرند، مى توان با سقط جنین جان مادر را نجات داد.

سؤال 227 ـ اگر طبیب تشخیص قطعى دهد که ماندن جنین موجب مرگ مادر مى گردد، بفرمایید:

1. آیا جایز است جنین را در شکم مادر از بین ببرد، تا مادر سالم بماند؟

2. آیا مى توان مادر را به همان حال باقى نهاد تا بچّه سالم بماند و مادر بمیرد؟

3. اگر در باقى گذاردن مادر به همان حال، احتمال مرگ، هم براى مادر و هم براى بچّه در کار باشد تکلیف چیست (یعنى احتمال مرگ و سلامت براى هر دو مساوى باشد)؟

4. آیا حکم فوق نسبت به جنین قبل از ولوج روح تفاوت دارد؟

جواب: 1. چنانچه خلقت جنین کامل نشده مانعى ندارد.

2. هرگاه بچّه به صورت انسان کامل در نیامده باشد، سقط جنین براى نجات مادر اشکال ندارد.

3. اگر بدانیم یکى از آن دو قطعاً نجات پیدا مى کند، باید آنها را به حال خود گذاشت تا یکى از آن دو بدون دخالت انسان دیگرى نجات یابد. و اگر امر دایر میان این است که هر دو بمیرند یا فقط جنین بمیرد، مى توان جنین را سقط کرد تا مادر زنده بماند.

4. از جوابهاى بالا معلوم شد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای