ج) آزمایش پرده بکارت
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 247 ـ چنانچه عروسى از باب احتیاط، براى بررسى بکارت به دکتر زن، و در صورت نبودن زن به طبیب مرد مراجعه کند، با توجّه به لزوم لمس و نظر این کار چه حکمى دارد؟

جواب: هرگاه ترک این کار مظنّه مفاسد و اختلافات مهمّى بوده باشد جایز است. و در این صورت باید حتّى الامکان از طبیب زن استفاده شود، و اگر ممکن است از غیر طریق رؤیت مثلاً با استفاده از لمس غیر مستقیم به وسیله دستکش و مانند آن انجام گیرد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای