2. عیوب مخصوص مردان
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 251 ـ زوجه در چه مواردى حق فسخ ازدواج را دارد؟

جواب: زن در چند صورت مى تواند عقد را به هم زند: 1. دیوانه بودن شوهر 2. نداشتن آلت مردى 3. ناتوانى از نزدیکى جنسى 4. در صورتى که بیضه هاى او را کشیده باشند. و چنانچه زن به خاطر یکى از عیوب بالا عقد را بر هم زند نیازى به طلاق نیست، و همان فسخ کافى است.(1)

سؤال 252 ـ در صورتى که زوجه با استفاده از حقّ فسخ، عقد را بر هم زند حکم مهریّه چیست؟

جواب: هرگاه زن به خاطر ناتوانى مرد از نزدیکى، عقد را بر هم زند، شوهر باید نصف مهر او را بپردازد، ولى اگر به خاطر یکى دیگر از عیبهایى که گفته شد مرد یازن عقد را بر هم زند، چنانچه با هم نزدیکى نکرده باشند چیزى بر مرد نیست، و اگر آمیزش کرده باشند بنابر احتیاط واجب باید تمام مهر را بپردازد.

سؤال 253 ـ اگر حال شوهر پس از عقد بر خلاف آنچه ادعا کرده بود و عقد بر مبناى آن حال و شرایط اجرا گردیده بود ظاهر گردد، آیا باز هم طلاق و فسخ به دست شوهر است؟ اگر زن مهریّه را گرفته و بخواهد عقد را قبل از دخول فسخ کند حکم مهریّه چیست؟

جواب: اگر زن شرایطى را بر مرد شرط کرده باشد و مرد از آن شرایط تخلّف کند، یا در بعضى صفات زن را فریفته باشد و خلاف آن ثابت شود، زن حق فسخ عقد را دارد. و اگر قبل از دخول فسخ کند مستحق مهریّه نیست.
1. شرح و تفصیل این عیوب را در کتاب ما دوره سه جلدى استفتائات جدید مطالعه فرمایید.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای