2. بیماریهاى روحى و عصبى
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 259 ـ زوجه در دوران عقد متوجّه بیمارى روحى و عصبى صعب العلاجى در همسرش مى گردد، به گونه اى که عوارض بیمارى زندگى را براى وى مخاطره آمیز ساخته است. نظر به ترس و نگرانى زوجه از زندگى مشترک، و ضرورت درمان طولانى چند ساله، و نبودن عزم جدّى بر معالجه از سوى زوج و خانواده اش، آیا زوجه مى تواند نکاح را فسخ نموده، یا درخواست طلاق کند؟

جواب: در صورتى که قبلاً زوج و کسان او اظهار داشته اند که از سلامت کامل برخوردار است زوجه مى تواند به عنوان تدلیس، نکاح را فسخ کند. در غیر این صورت، هرگاه ثابت شود زندگى با آن مرد مستلزم عسر و حرج شدید است حق دارد از حاکم شرع تقاضاى طلاق کند.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای