3. وظیفه پزشک در برابر همکاران
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 371 ـ متأسفانه برخى از همکاران پزشک سیگار مى کشند. این کار چه حکمى دارد؟ مخصوصاً که برخى از مردم با استدلال به کار آنها سیگار مى کشند و مى گویند: اگر سیگار ضرر داشت پزشکان سیگار نمى کشیدند؟ وظیفه ما چیست؟

جواب: با توجه به اینکه سیگار کشیدن به خاطر ضررهاى(1) فوق العاده اش که همه آگاهان به آن اعتراف دارند حرام مى باشد با زبان خوب به آنها تذکّر دهید که این کار را ترک کنند.
1. مضرّات سیگار را بطور مشروح در کتاب «سیگار، پدیده مرگبار عصر ما» مطالعه فرمایید.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای