1. خسارات ناشى از داروها
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 385 ـ اگر پزشک بنا به اصرار بیمار، دارویى تجویز نماید، یا سایر اقدامات درمانى مضرّ را انجام دهد، در صورت ایجاد عارضه، مسئول کیست؟

جواب: اگر پزشک اثر زیانبخش دارو را اعلام کند مسئولیّتى در برابر عارضه ندارد; و اگر اعلام نکند، مسئول است. ولى در هر صورت پزشک باید مقاومت کرده، و داروى مضرّ را به بیمار معرّفى نکند.

سؤال 386 ـ با توجّه به اینکه ممکن است جان بیمار به طور اورژانسى (فورى) در خطر باشد، و زمانى جهت تعیین حساسیّت فرد به دارویى خاص وجود نداشته باشد، چنانچه با تجویز دارو، بیمار به آن حساسیّت پیدا کرده، و دچار عوارض شدید و یا مرگ شود، آیا پزشک معالج در قبال این عوارض مسئولیّتى خواهد داشت؟

جواب: باید از بیمار یا ولىّ او اجازه بگیرد. و اگر دسترسى به آنها نیست، ما به عنوان حاکم شرع در این گونه موارد ضرورى به اطبا اجازه مى دهیم و ضامن نیستند. (به شرط اینکه به مقدار کافى دقّت کنند).

 

سؤال 387 ـ با توجّه به علوم روز، چنانچه امکان تعیین حسّاسیّت یک دارو وجود نداشته باشد، آیا پزشک، در صورت ایجاد عارضه مسئول است؟

جواب: در صورتى که آن دارو منحصر به فرد نباشد، و بیمار جنبه اورژانسى نداشته باشد، استعمال آن دارو روى انسان جایز نیست; امّا اگر دارو منحصر به فرد است، و استعمال آن ضرورى به نظر مى رسد، و احتمال نجات بیشتر از احتمال خطر است، باید آن را در مورد بیمار به کار برد.

سؤال 388 ـ به طور کلّى با توجّه به علوم امروزى اگر بدانیم یا احتمال دهیم که نجات جان بیمار وابسته به مصرف داروهاى خاصّى مى باشد که مضر است، و این مضرّات به احتمال قوى براى همگان رخ خواهد داد، و با تجویز پزشک، شخص دچار یک یا چند مورد از این عوارض شود، آیا پزشک مسئول است؟

جواب: در صورتى که دارو منحصر به فرد باشد، و تأثیر آن از زیانهاى آن بیشتر است، و پزشک چگونگى آن را به بیمار اعلام کند، تجویز آن مانعى ندارد.

سؤال 389 ـ اگر دارو یا داروهایى نه براى نجات جان بیمار، بلکه جهت تسکین و مداواى ناراحتیهایى که باعث آزار وى مى شود (همانند: تب، خارش، درد، زخم و مانند آن) تجویز گردد، و بدانیم یا احتمال دهیم که این داروها مؤثر است، ولى با توجّه به اینکه اکثر داروهاى موثر، در کوتاه مدّت یا دراز مدّت داراى عوارض زیادى مى باشد، در صورت تجویز پزشک و ایجاد عارضه، که گاه بدتر از بیمارى اوّلیه مى باشد، آیا چیزى بر عهده پزشک خواهد بود؟ (لازم به ذکر است شایع ترین و بیشترین تجویز دارو در چنین مواردى صورت مى گیرد، و لذا اهمّیت فراوانى دارد، و از طرفى اگر به دنبال دارویى باشیم که هیچ ضررى نداشته باشد، گاه هیچ درمانى نباید انجام شود).

جواب: اگر ضرر مهمّى نداشته باشد اشکالى ندارد; زیرا داروها به هر حال عوارضى دارند، ولى اگر ضرر مهمّى داشته باشد تجویز آن جایز نیست، مگر در صورت ضرورت شدید، و با کسب رضایت بیمار یا ولىّ او.

سؤال 390 ـ در صورتى که داروها کاملاً مؤثّر به هر علّتى در دسترس نباشند، آیا پزشک مى تواند داروهایى که احتمال مى دهد مؤثّر باشد تجویز کند؟ در صورت عدم موفقیّت، آیا پزشک در قبال عوارض احتمالى این داروها، یا هزینه بیهوده اى که بر بیمار تحمیل شده مسئول و مدیون است؟

جواب: اگر راه منحصر به استفاده از آن داروها باشد اشکالى ندارد، ولى باید بیمار را در جریان بگذارد و رضایت وى را جلب کند.

سؤال 391 ـ با توجّه به گستردگى بسیار زیاد علوم پزشکى، که واقعاً امکان فراگیرى و به خاطر سپردن تمام بیماریها، و همه داروهایى که روى انواع بیماریها مؤثّرند، و نیز تشخیص عوارض آنها وجود ندارد. اگر پزشک به خاطر فراموشى بنا به حدس خود، در موارد اورژانس جهت نجات جان و یا تسکین آلام بیمار، سهواً اقدام به تجویز دارویى غیر مؤثّر نموده، و بیمار را متحمّل هزینه بیهوده و یا عوارض جانبى کند، (در صورتى که امکان ارجاع به متخصّص دیگرى هم نباشد) آیا پزشک ضامن است؟

جواب: از جواب مسأله بالا معلوم شد.

سؤال 392 ـ در برخى بیماریها، مانند فشار خون بالا، به علّت عوامل ناشناخته ایجاد کننده آن، براساس روش معمول که اجراى آن طبق علوم روز ضرورى است، یک یا چند دارو به کار برده مى شود. و در صورت عدم تأثیر، از داروهاى دیگر استفاده مى شود. با توجّه به اینکه این داروها از یک طرف در تمام افراد مؤثر نیست. یعنى ممکن است نسبت به شخصى درمانهاى اوّلیّه، و نسبت شخص دیگرى درمانهاى آخر مؤثّر باشد. و از سوى دیگر، هر یک از داروها داراى عواض خاصى هستند، آیا پزشک معالج ـ که در حقیقت داروهاى مختلف را به ترتیب در مورد بیمار آزمایش مى کند ـ در قبال هزینه اضافه یا عوارض داروها مسئول است؟

جواب: اگر راه درمان منحصر به همین راه است، باید اقدام کند و مسئولیّتى ندارد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای