3. خسارات ناشى از آزمایشات
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 394 ـ برخى از اوقات، پزشک تنها جهت احتیاط و مطمئن شدن در جهت تشخیص و یا ردِّ یک بیمارىِ احتمالى مثل سل در هر بیمار مشکوکى ـ با هر علامت غیر اختصاصى ـ دستور رادیوگرافى مى دهد، تا بیمارى مخفى احتمالى را کشف کند، در صورت وجود یا عدم هرگونه بیمارى (که احتیاج به رادیوگرافى دارد) آیا پزشک در ایجاد عوارض احتمالى و هزینه درمان مسئول است؟

جواب: در صورتى که احتمال بیمارى، احتمال قابل ملاحظه اى باشد، این اقدام اشکال ندارد، و مسئول نیست.

 

سؤال 395 ـ در بسیارى از بیماریها و اختلالات جسمانى، پزشک دستور انجام رادیوگرافى، سى تى اسکن و مانند آن را مى دهد، که مطمئنّاً به خصوص براى برخى افراد مضر است; ولى در خیلى از موارد، این آزمایشات مى تواند به تشخیص بیمارى کمک کند. به هر حال، در فرض فوق مسئولیّت پزشک در صورت ایجاد عوارض آزمایشها تا چه حدّى است؟

جواب: از پاسخ هاى قبل روشن شد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای