4. خسارات ناشى از کوتاهى یا کمبود اطّلاعات پزشک
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 396 ـ در علم پزشکى برخى از روشهاى درمانى با گذشت زمان دچار تغییراتى شده، یا به کلّى ارزش خود را از دست مى دهد. در صورتى که پزشک به علّت عدم مطالعه، از اطّلاعات جدید مطّلع نشود، آیا مسئول است؟

جواب: این مسأله دو حالت دارد: حالت اوّل این است که عرف پزشکان، پزشک را در برابر فرا نگرفتن معلومات جدید مقصّر مى شناسند، در این صورت ضامن است. حالت دوم آن است که فرا گرفتن آن مسائل را وظیفه طبیب نمى دانند، بلکه جزء تکامل علم محسوب مى شود، در این صورت مسئول نیست.

سؤال 397 ـ اگر پزشک با توجّه به گستردگى موضوع نداند، یا فراموش کرده باشد که دارو یا روش تشخیصى وى براى خانمهاى باردار یا شیرده مضر است، مسئولیّت پزشک در صورت ایجاد عارضه در جنین یا مادر در چه حد است؟

جواب: پزشک موظّف است از زنانى که در معرض باردارى هستند سؤال کند. و اگر بدون تحقیق داروى مضرّى بدهد مسئول است.

سؤال 398 ـ اگر پزشک از باردارى بیمار سؤال نکند، و وى هم متذکّر نشود، مسئولیّت عوارض احتمالى بر عهده کیست؟

جواب: جواب این مسأله از آنچه در جواب سوال قبل گفته شد روشن مى شود.

 

سؤال 399 ـ آیا اقدامات پزشکى طبیب در غیر رشته تخصّصى خود، که آگاهى لازم را ندارد، و باعث تشدید بیمارى یا بروز عارضه اى جدید در بیمار مى شود، یا منجر به فوت وى مى گردد، موجب ضمان است؟

جواب: آرى، موجب ضمان است.

سؤال 400 ـ لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید:

1. اگر به سبب تشخیص نادرست طبیب حاذق آسیبى به بیمار وارد شود، آیا باید دیه پرداخت شود؟ دیه بر عهده کیست؟

2. چنانچه در تشخیص سهل انگارى نموده باشد، حکم چگونه است؟

جواب: در صورت اوّل ضامن است، مگر اینکه قبلاً به طور خصوصى یا به طور عام نسبت به خسارتها اعلام برائت کرده باشد. و در صورت دوّم، طبیب به هر حال ضامن است، چون کوتاهى کرده است.

سؤال 401 ـ هرگاه پزشک یا دستیار وى، به هنگام معالجه بیمار، لطمه یا ضربه اى بر عضو دیگر او وارد کند، مثلاً جهت احیاى قلب، دنده هاى بیمار در حال ماساژ بشکند. یا جهت تحریک به عکس العمل، به صورت بیمار سیلى بزند، و پرده گوشش پاره شود. آیا پزشک ضامن است؟

جواب: در صورتى که این کار براى معالجه اجتناب ناپذیر باشد، و از مریض یا اولیاى او اجازه گرفته باشد، ضامن نیست. در غیر این صورت ضامن است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای