احکام داروخانه ها
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 450 ـ آیا خرید و فروش داروهاى غیر مجاز، یا تاریخ گذشته، جایز است؟

جواب: خرید و فروش داروهاى غیر مجاز جایز نیست; و داروهایى که تاریخ آن گذشته، اگر مقدار قابل ملاحظه اى از آثار خود را داشته باشد و به طرف اعلام شود اشکالى ندارد، در غیر این صورت جایز نیست.

سؤال 451 ـ خرید و فروش داروهاى دولتى، خارج از سیستم نظارتى چه حکمى دارد؟

جواب: در صورتى که بر خلاف مقرّرات جمهورى اسلامى باشد، یا منشأ ضرر و زیانى شود، جایز نیست.

سؤال 452 ـ با تزریق آمپولى به نام «پروستودین» در سه ماهه اول حاملگى، معمولاً جنین پس از یک ساعت سقط مى شود، این داروها گاه به شکل شیاف یا ژل نیز عرضه مى گردد. آیا خرید و فروش چنین دارویى جایز است؟

جواب: خرید و فروش آن اشکالى ندارد، ولى باید حتماً با اجازه و نسخه پزشک متعهّد باشد، تا از آن سوء استفاده نشود.

 

سؤال 453 ـ داروى مذکور به صورت قاچاق در بازار به وفور وجود دارد، آیا باید از خرید و فروش آن جلوگیرى کرد؟

جواب: آرى باید از خرید و فروش آن بدون شرطى که در بالا گفتیم جلوگیرى شود.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای