الف) الکل طبّى و صنعتى
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 454 ـ بنا به نقل بعضى از دانشجویان رشته شیمى، موادّ تشکیل دهنده الکل صنعتى و طبّى یکى است، که براى غیر قابل شرب شدن الکل صنعتى مادّه اى رنگى به آن اضافه مى گردد. با این فرض، حکم استفاده از این دو نوع الکل چیست؟

جواب: الکل طبّى و صنعتى پاک است، زیرا با قطع نظر از مادّه رنگى، قابل شرب نیست،ونوعى سمّ محسوب مى شود.بنابراین،ادلّه مسکرمایع شامل آن نمى گردد.

سؤال 455 ـ آیا هر مادّه اى که در آن الکل باشد حرام است؟

جواب: اگر عرفاً مسکر و مست کننده نباشد اشکالى ندارد.

سؤال 456 ـ مصرف غذاها یا مایعات، یا عطرهایى که به طور طبیعى مقدار بسیار کمى الکل در آن به کار رفته، چه حکمى دارد؟

جواب: هرگاه مشروبات الکلى برآن صدق نکند اشکالى ندارد.

سؤال 457 ـ الکلى که جهت ضدّ عفونى کردن بعد از تزریقات به کار مى رود، نجس است؟

جواب: پاک است، مگر اینکه با خون مخلوط شود.

سؤال 458 ـ لطفاً به سؤالات زیر پاسخ فرمایید:

الف) آیا از نظر طهارت تفاوتى بین الکل صنعتى و الکل طبّى وجود دارد؟

جواب: تمام الکلهایى که درجه غلظت آن بالاست و به خاطر غلظت آن قابل شرب نیست، هرچند مواد سمّى در آن نباشد پاک است. و فرقى میان الکل طبّى و صنعتى از این نظر نیست; امّا الکلهایى که درجه غلظت آن در حدّى است که قابل شرب است از نظر طهارت اشکال دارد.

ب) الکل را مى توان از تقطیر مشروبات الکلى نیز به دست آورد. چنین الکلى چه حکمى دارد؟

جواب: آنچه از تقطیر مشروبات الکلى به دست مى آید همان حکم را دارد.

ج) اگر ندانیم الکل مورد استفاده ما، از مشروبات الکلى تهیّه شده یا از طریق دیگر، آیا چنین الکلى پاک است؟

جواب: با شرایطى که در بالا گفته شد پاک است.

د) آیا استفاده از الکل براى ضدّ عفونى کردن محلّ تزریقات، یا ناف بچّه، موجب نجاست پوست مى شود؟

جواب: اشکالى ندارد، پاک است.

هـ) برخى از داروهاى پوستى، نظیر محلولهاى جلوگیرى از ریزش مو، یا برطرف کننده جوش هاى جلدى، حاوى الکل مى باشند; آیا استفاده از این محلولها موجب نجاست مو و پوست بدن مى شود؟

جواب: اگر از الکلهاى پاک در آن استفاده شده اشکالى ندارد، همچنین اگر شک داشته باشیم.

 

و) مصرف عطرها و ادکلن هایى که حاوى الکل مى باشند از لحاظ طهارت چه حکمى دارد؟ منظور عطرها وادکلن هاى خارجى (فرانسوى، ایتالیایى و مانند آن است) که در مغازه هاى لوازم آرایشى و بهداشتى به فروش مى رسد. آیا براى نماز اشکال دارد؟ استفاده طلاّب و روحانیّت معزّز از آنها چه صورت دارد؟

جواب: آنها نیز اشکالى ندارد.

سؤال 459 ـ لطفاً به دو سؤال زیر پیرامون الکل پاسخ دهید:

الف) در مواردى که الکل حکم دارو دارد (مثل مسمومیّت با متانول) و خوردن آن ضرورت پیدا مى کند، در این گونه موارد شُرب الکل چه حکمى دارد؟

جواب: در صورتى که از الکلهاى مست کننده و در غلظت هاى قابل شرب باشد، تنها وقتى جایز است که داروى منحصر به فرد محسوب شود و جانشینى نداشته باشد.

ب) گروهى از داروهاى تزریقى به دلیل مسائل فرمولاسیون حاوى مقادیرى الکل هستند. مصرف این گونه داروها چه حکمى دارد؟

جواب: اگر از الکلهاى طبى در آن استفاده شود و در شرایط فعلى جنبه مایع مسکر ندارد، اشکالى ندارد.

سؤال 460 ـ آیا الکلِ سفیدِ خالص، که مسکر است و براى مصارف پزشکى مورد مصرف قرار مى گیرد، نجس است و باید از آن پرهیز کرد؟ سایر الکل ها که مسکر نیستند چطور؟

جواب: الکلهایى که به صورت فعلى قابل شرب نیست و باید آن را رقیق کرد نجس نمى باشد; ولى اگر به صورت کنونى اش قابل شرب باشد نجس است (بنابر احتیاط واجب) و اگر مشکوک باشد آن نیز پاک است.

 

سؤال 461 ـ اگر الکل سفید را در ادکلن ها و مواد آرایشى بکار ببرند، با توجّه به اینکه موادّ شیمیایى دیگرى نیز به این گونه کالاها اضافه مى کنند و در نتیجه مثل الکل صنعتى، قابلیّت شرب ندارند، محکوم به طهارت هستنند؟

جواب: اگر بدون آن مواد قابل شرب است و مایع مست کننده محسوب مى شود نجس است (بنابر احتیاط واجب).

سؤال 462 ـ اگر مقادیر کمى الکل سفید، به منظور استفاده و خواص دارویى، به شربت ها اضافه شود، چه حکمى دارد؟

جواب: از جواب بالا معلوم شد.

سؤال 463 ـ «کامبوجیا» قارچى است که در محلول چاى و شکر تکثیر مى شود و مدّت تکثیر آن، یک هفته تا 15 روز است. قارچ را در محلول شکر و چاى قرار مى دهند و بعد از یک هفته محلول به دست آمده را به مصرف دارویى ـ که یک نوشیدنى است ـ مى رسانند، البتّه بدون بیمارى هم مى توان از آن استفاده کرد; ولى این محلول حاوى 5% الکل است. آیا نوشیدن این محلول حلال است؟

جواب: اگر این محلول مست کننده بوده باشد، هرچند مستى خفیف بیاورد، حرام است; مگر در مواردى که داروى منحصر به فرد باشد.

سؤال 464 ـ نوشیدن ماءالشعیر، که براى برخى از بیماریها نیز توصیه مى شود، چه حکمى دارد؟

جواب: آبى که براى خواصّ طبّى مى گیرند، و به آن «ماءالشعیر» مى گویند، و ابداً مسکر نیست، پاک و حلال است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای