ب) خون
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 465 ـ آیا مایعى که از کیسه آب جنین (مایع آمنیوتیک) خارج مى شودنجس است؟ شایان ذکر است که ممکن است این کیسه قبل از زایمان پاره شود و از طریق مجراى تناسلى خارج گردد؟

جواب: محتواى کیسه آب جنین نجس نیست، مگر اینکه آلوده به خون باشد.

سؤال 466 ـ آیا استفراغ نجس است؟ آیا تفاوتى بین استفراغ بزرگسالان و کودکان مى باشد؟

جواب: استفراغ نجس نیست، مگر اینکه بدانید خونى همراه آن است. و تفاوتى بین بچّه و بزرگ، دختر یا پسر نمى باشد.

سؤال 467 ـ سله اى که روى زخم مى بندد، و خونریزى ندارد (که گاه به آن دلمه گفته مى شود)، چه حکمى دارد؟ آیا به هنگام غسل باید آن را برداشت؟

جواب: در صورتى که از حالت خون بیرون آمده، و با شستن زایل نمى شود پاک است، و به همان حالت غسل مى کند.

سؤال 468 ـ یونیت دندانپزشکى معمولاً متصل به آب لوله کشى است. با توجّه به این مطلب، آیا ترشّحاتى که به هنگام ترمیم دندان از دهان خارج مى شود، و غالباً با آب دهان و موادّ مخصوص دندان پزشکى و بخار و قطرات خون ملاقات کرده، پاک است؟

جواب: چنانچه آبى که در دهان مى ریزد متّصل به آب لوله کشى باشد، و معلوم نباشد ترشّحات از آن آب است یا چیز دیگر، پاک است.

سؤال 469 ـ هرگاه دندانپزشک هنگام پر کردن دندان متوجّه نجس شدن مادّه پر کننده، یا خود دندان طبیعى شود، که طبعاً بعد از پر کردن باطن آن نجس است، آیا تطهیر ظاهر آن کفایت مى کند؟

جواب: آرى کفایت مى کند.

سؤال 470 ـ بیمارانى که داراى ناراحتى لثه مى باشند، به هنگام خوردن غذا مقدارى خون از لثه آنها خارج و با غذا مخلوط مى گردد، خوردن غذاى فوق براى آنها چه حکمى دارد؟

جواب: اگر خون قطع نمى شود و جنبه ضرورت دارد جایز است، امّا احتیاط واجب آن است که اگر ممکن است درمان کنند.

سؤال 471 ـ آیا پوسته اى که روى زخمها به وجود مى آید، و معمولاً متشکّل از خون و ترشحات زخم مى باشد، نجس است؟

جواب: هرگاه استحاله گردد، یعنى تبدیل به پوست بدن یا شبیه آن شده باشد نجس نیست، و اگر واقعاً خون است و با شستشو از بین مى رود نجس است.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای