د) ژلاتین
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 474 ـ حکم ژلاتین که از استخوان خوک و یا گاو گرفته مى شود چیست؟ لازم به ذکر است که بیشتر موادّى که ویتامین دارد، و نیز بیشتر داروها در برخى کشورها، و حتّى بعضى از شیرینى ها از این ماده درست مى شود.

جواب: استفاده از آن در موارد ضرورت مانعى ندارد.

سؤال 475 ـ ژلاتین مادّه اى است که پس از تأثیر اسید و برخى از موادّ شیمیایى و طىّ روند خاصّى از استخوان و پوست گاو، یا خوک استخراج مى گردد. از نظر نحوه استخراج مى توان استخوان و پوست را به پارچه اى بافته شده از انواع الیاف تشبیه کرد که به طریقى الیاف آن جدا مى گردد. این مادّه در صنایع غذایى، دارویى، فیلم سازى و چسب سازى مصرف مى شود، و در حال حاضر کشورهاى غربى، سازنده این محصول بوده و بازار مصرف دنیا را پوشش مى دهند، لطفاً بفرمایید:

الف) با توجّه به نحوه استخراج ژلاتین آیا مى توان آن را نوعى استحاله دانست؟

جواب: در موارد مشکوک که نمى دانیم از چه مادّه اى گرفته شده حکم حلیّت و طهارت است، و فحص و جستجو لازم نیست.

ب) از آنجا که نیاز کشور در حال حاضر از کشورهاى خارجى و عمدتاً غربى تأمین مى گردد، مصرف آن چه حکمى دارد؟

جواب: اگر یقین داشته باشیم که از مادّه حرام و نجس گرفته شده، استحاله صدق نمى کند، امّا راه دیگرى براى حلیّت و طهارت آن وجود دارد (و آن راه عدم جریان استصحاب نجاست به سبب تغییر موضوع در نظر عرف است).
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای