2. احکام وسواس
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 476 ـ مشکل اصلى من دیوار خانه و شستن بچّه ام مى باشد، زیرا دستمالى را که نجس بود روى لبه دیوار که رنگ روغن شده گذاشتم. البتّه عین نجس روى دیوار ریخته نشد، ولى رطوبت دستمال با دیوار ارتباط داشت. و چون بچّه ام به تازگى چهار دست و پا راه مى رود، و دستهایش را مرتّب به دیوارها مى زند، من مرتّب دستهایش را آب مى کشم، و این مرا آزار مى دهد. لطفاً به سؤالهاى زیر پاسخ دهید، تا ان شاء الله نجات یابم.

1) راههاى سرایت نجاست را خوانده ام، ولى نمى دانم منظور از رطوبت کم و غیر مسرى چقدر است؟ خواهش مى کنم توضیح دهید.

جواب: شما بى شک گرفتار وسواس شده اید، و اگر به دستوراتى که مى دهیم عمل کنید به زودى نجات خواهید یافت، و الاّ مشکلات شما زیاد خواهد شد.

ابتدا پاسخ سؤالهاى شما، و بعد یک دستور کلّى:

منظور از رطوبت براى سرایت این است که وقتى دست خشک بر آن شىء مرطوب بگذارد، انسان به آسانى آثار ترى را ببیند.

2) آیا دیوارهاى خانه به خاطر مسأله اى که پیش آمده نجس است؟

جواب: دیوارهاى خانه به صورتى که نوشته اید کاملاً پاک است.

3) ظرفى که زیر شیر (منظور آب لوله کشى) گذاشته مى شود، حتّى اگر سر نرود آیا حکم آب کر را دارد؟ آیا مى توان لباس نجس را در آن آب کشید؟

جواب: ظرفى که زیر آب لوله کشى است حکم آب کر دارد; پر باشد، یا خالى.

4) اگر جایى مثل دسته در، سردى آن احساس شود، آیا نجاست با دست خشک به آن منتقل مى گردد؟

جواب: سردى دسته در هیچ ارتباطى به رطوبت ندارد، و نجاست به آن منتقل نمى شود، و این سؤال دلیل وسواسى بودن شماست.

و امّا دستور کلّى:

وسواسى بودن شما به علّت ندانستن مسائل است. اگر مسائل را درست، یاد بگیرید، راحت مى شوید. مسأله مهم این است که علم و یقین وسواسى نه ملاک نجاست است، نه ملاک طهارت; و به عبارت واضح تر، باید ببینید افراد عادى متدیّن چه موقع علم به نجاست پیدا مى کنند، و چه موقع علم به طهارت، به همان مقدار قناعت کنید، و اگر قلب شما راضى نشد به آن اعتنا نکنید، و مسئولیت آن را به عهده ما بگذارید. به شک و تردید اعتنا نکنید، حتّى کف توالت مادامى که با چشم خود نجاستى در آن نبینید بگویید پاک است; کوچه ها، خیابانها، مغازه ها همه پاک است. اتومبیل هاى عمومى، صندلى ها و دسته درهاى آنها پاک است، حمّام مادامى که چیز نجسى به یقین در آن نباشد پاک است. تمام مسلمانها و بچّه هاى آنها مادامى که نتوانید قسم به نجس بودن آن بخورید پاک هستند. وظیفه شرعى شما این است که به آنچه گفته ایم عمل کنید، و بعد از یک هفته آثار مثبت آن را خواهید دید.

سؤال 477 ـ جوانى بیست و یک ساله هستم، و به شدّت وسواس دارم. این بیمارى مانع ترقّى من شده است. یک بار براى شما در این مورد نامه نوشتم و شما این گونه جواب دادید: «ما راهى نشان مى دهیم که به افراد بسیارى توصیه کرده ایم و بسیار مؤثر است و آن این است که شما نگاه کنید به افراد متدیّن معمولى، ببینید آنها چقدر آب مى کشند، به همان مقدار قناعت کنید. بقیّه براى شما پاک است و ما مسئولیّت آن را شرعاً مى پذیریم»، در حالى که من در نامه قید کرده بودم که فقط از شما یک فتوا مى خواهم و آن اینکه: چیزهاى نجس و متنجّس را براى مدّتى بر من پاک بدانید; ولى شما جوابى که در بالا ذکر شد را مرقوم داشتید و من باز هم روى حرفم هستم، این فتوا را بدهید تا من چیزهاى نجس و متنجّس را پاک بدانم.

جواب: شما باید تسلیم حکم خدا باشید. حکم خدا این است که به مقدار متعارف بشویید; بقیّه براى شما «پاک» است، هرچند حالت وسواس به شما مى گوید نجس است، این روشن ترین راه است، و بسیارى از این طریق درمان شده اند.

سؤال 478 ـ چند مسأله در مورد طهارت و نجاست برایم پیش آمده که همواره فکر و ذهن مرا مشغول کرده و مرا به شدّت عذاب مى دهد، از درس و مطالعه افتاده ام و خانواده ام نیز از رفتار من به تنگ آمده اند. شما را به مقام رسول الله(صلى الله علیه وآله)قسم مى دهم، مرا نجات دهید. اگر شما بفرمایید: «اعتنا به این موارد حرام است; و در صورت اعتنا به جهنّم مى روى» و گناهش را به گردن بگیرید، نجات پیدا مى کنم.

جواب: به یقین اعتنا کردن شما به مواردى که برخواسته از وسواس است حرام مى باشد و باید آن را ترک کنید، و ما مسئولیّت آن را به گردن مى گیریم.

سؤال 479 ـ تکلیف من در موارد زیر چیست؟

الف) گاهى زمینى نجس مى شود، بعداً برف یا باران مى آید و تمام زمین ها خیس مى شود، مردم و وسایل نقلیّه از روى آن زمین نجس عبور مى کنند و به همه جا مى روند (مسجد، حرم، نانوایى، قصّابى، داخل اتوبوس شرکت واحد، مدرسه، بازار و...) و به خاطر خیس بودن زمین ها نجاست را به همه آن مکان ها منتقل مى کنند، به همین جهت آن مکان ها را نجس مى دانم، همان گونه که گرد و خاک هاى آن خیابان ها و مکان ها را نیز نجس مى دانم.

ب) هر زمان توالت مى روم با اینکه در موقع بول کردن بسیار مواظب هستم تا بول ترشّح نکند، در عین حال قطع پیدا مى کنم که بول به شلوار و پایم ترشّح کرده است; لذا توالت رفتن برایم مشکل شده، و تا آن موضع را آب نکشم راحت نمى شوم.

 

ج) در بعضى مواقع پشت و جاهاى دیگر دستم به لبه میز و یا لبه کتاب و یا چیزهاى زبر برخورد مى کند، و بدون اینکه دستم زخم شود یا خونى بیرون بیاید، از گوشه و کنار ناخنها و جاهاى دیگر دستم چیزى با احساس کمى درد جدا مى شود، و یا روى انگشت هاى دستم پوست هاى مختصرى وجود دارد که با فرو بردن دست به داخل جیب و یا تماس گرفتن با چیز دیگر، آنها با احساس کمى درد از دستم جدا مى شود، لطفاً در این موارد تکلیف مرا بیان فرمایید:

جواب: بدون شک شما گرفتار وسواس هستید; وظیفه شما این است که به سایر مردم نگاه کنید و ببینید در چه حد به این امور اعتنا مى کنند و علم به نجاست پیدا مى کنند (منظور قشر متدیّن است) آن مقدار که آنها یقین مى کنند و آب مى کشند شما هم آب بکشید، و نسبت به بقیّه تکلیفى ندارید; هرچند فکر شما به شما بگوید نجس است; زیرا در این گونه موارد افراد متدیّن عادى علم و یقین به نجاست پیدا نمى کنند. ضمناً پوستهایى که از دست و بدن جدا مى شود محکوم به پاکى است، مگر اینکه شما آنها را با فشار بکنید و محلّ آنها سوزش پیدا کند، که در این صورت احتیاط کنید.

سؤال 480 ـ منزل ما از نظر طهارت مشکل دارد; فرشها، دربها، دیوارهاى اطاقها، پنجره ها، پرده ها، بخارى زمینى، بخارى دیوارى، جارو برقى، کمدها، بعضى از کتابها، بالشت ها، رختخواب و تشک ها، قاب عکس ها و خلاصه تمام زندگى ما نجس است، گفتم نامه اى براى شما بنویسم تا بلکه در مورد من فتواى خاص (اجازه مخصوص) بدهید و اینجانب را از معافیّت مخصوصى در مورد چیزهایى که تا به حال نجس شده برخوردار سازید، تا همه چیز و همه کس براى من طاهر باشد.

جواب: شما گرفتار وسواس هستید و تنها درمان آن بى اعتنایى است. فتواى ما براى شما این است که ببینید مؤمنان دیگر چه اندازه به این امور اعتنا مى کنند، به همان اندازه اعتنا کنید; بقیه براى شما پاک است.

سؤال 481 ـ اینجانب مبتلا به بیمارى وسواس هستم، و متأسّفانه بسیار شدید و غیر قابل تحمّل است. مثلاً در مورد تطهیر و غسل وسواس من خیلى شدید است، به گونه اى که گاهى اوقات وقتى شب به حمّام مى روم نزدیک طلوع آفتاب موفق به تطهیر شده، از حمّام بیرون مى آیم. باور کنید در طول این چند سال به اندازه بیست سال آب مصرف کرده ام، براى درمان به نزد بعضى از علماى شهرمان و یکى از مراجع قم رفتم، اذکارى به من گفتند که مؤثّر واقع نشد. خدمت حضرت على بن موسى الرضا(علیه السلام)در مشهد رفتم، با چه گرفتاریهایى که در سفر و هنگام تشرّف داشتم، و دعا و تضرّع بسیار کردم ولى متأسّفانه شفا نیافتم. این بیمارى نزدیک است مرا از پاى درآورد، نه تنها خود که خانواده را نیز نگران و در زحمت انداخته ام، بلکه باعث شده است عبادتهایم را نتوانم انجام دهم. براى این جهت ماه رمضان را سفر مى کنم تا مشکل روزه گرفتن نداشته باشم، اگرچه در سفر هم هیچ چیز نمى خورم. چه کنم تا از این وضع غمبار نجات یافته، و از زخم زبانهاى اطرافیان آسوده گردم؟

جواب: مشکل شما در واقع از خود شماست و مقصّر اصلى خودتان هستید، و به همین دلیل دعاى شما هم مستجاب نمى شود، و علّت اصلى آن ندانستن مسأله است. مسأله اصلى این است که بر شما واجب نیست یقین به طهارت و غسل و مانند آن پیدا کنید، آنچه بر شما به عنوان یک وظیفه شرعى لازم است اینکه به مقدار سایر مردم آب بریزید و به همان قناعت کنید، هرچند شک در غسل و طهارت داشته باشید، و ما مسئولیّت شرعى این کار را مى پذیریم. شما از امروز فقط به مقدار مردم آب بریزید و قناعت کنید، و با بدن نجس و حال جنابت (به گمان خودتان) نماز بخوانید و هیچ اشکالى هم ندارد، و نماز و روزه شما کاملاً صحیح است. و ما به این وسیله بر شما و تمام افراد وسواسى اتمام حجّت مى کنیم و مخالفت با آن گناه است. ما از خداوند مى خواهیم که به شما توفیق توجّه به این مسأله را عنایت نموده، و از دام شیطانى نجات پیدا کنید.

سؤال 482 ـ مدّتى قبل تقریباً در همه امور در دام وسواس افتادم. اکنون تا حدودى آن را از خود دور کرده ام، ولى مشکلى که هنوز دارم طول کشیدن غسل (در حدود 40 دقیقه) و گاهى هم تکرار الفاظ نماز است. لطفاً مرا راهنمایى کنید.

جواب: بهترین راه براى ترک وسواس، بى اعتنایى به آن است. یعنى ملاحظه کنید دیگران چه مقدار براى غسل معطّل مى شوند، شما هم چنین کنید، مثلاً ده دقیقه یا حداکثر یک ربع ساعت، و اگر شیطان گفت درست نشد، اعتنا نکنید و عمل شما صحیح است و نگران نباشید، و ما مسئولیّت آن را بر عهده مى گیریم.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای