3. احکام وضو
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 483 ـ فردى که دستهایش دچار لرزه و رعشه مداوم است، و بى اختیار تکان مى خورد، چگونه وضو بگیرد؟

جواب: در صورتى که بتواند دستش را حرکت دهد، وضو گرفتن اشکال ندارد، ولى نیّتش این باشد که حرکاتى که از بالا به پایین است جزء وضو باشد، و عکس آن جزء وضو نباشد.

سؤال 484 ـ شخصى که هر دو دست او فاقد حسّ و حرکت است، به طورى که نمى تواند هنگام وضو دستها و صورت را آب بکشد، و قادر بر مسح سر و پاها نیز نمى باشد، براى وضو چگونه باید عمل کند؟

جواب: از کسى کمک مى گیرد که او را وضو دهد، و اگر وضو گرفتن براى او شاقّ است، با کمک کسى تیمّم مى کند. و اگر دسترسى به کسى نبود ،با همان حال نماز مى خواند.

سؤال 485 ـ وظیفه شخصى که زخم یا دمل یا شکستگى، در محل مسح سر یا پاهایش دارد و روى آن باز است، و آب ریختن روى آن ضرر دارد، چیست؟

جواب: هرگاه چیزى از پشت پا، یا پیش سر براى مسح کردن ـ ولو به اندازه یک انگشت ـ سالم باشد، بر آن مسح مى کند. و اگر نباشد، جبیره اى بر آن مى گذارد، و وضوى جبیره اى مى گیرد.(1)

سؤال 486 ـ پاهایم به گونه اى دچار آسیب شده که دائماً باید کفش طبّى بپوشم، و بیرون آوردن آن براى مسح پا، بالاخص خارج از منزل، بسیار مشقّت دارد، وظیفه ام چیست؟

جواب: در فرض سؤال مى توانید روى کفش مسح کنید. و اگر به زحمت نمى افتید احتیاط آن است که تیمّم را هم اضافه نمایید.

سؤال 487 ـ اینجانب مبتلا به سینوزیت هستم، ولذا استعمال آب برایم ضرر دارد، البتّه یک بار هم عمل جرّاحى کردم ولى موثّر واقع نشد که هیچ، بلکه مضر هم واقع شد. هر وقت که براى وضو از آب استفاده مى کنم سر دردم بیشتر مى شود، و گاه خون از مجراى بینى ام ترشح مى کند، و فعلاً هم با تیمّم نمازهایم را ادا مى کنم، با توجّه به مطالب بالا آیا باید تیمّم کنم و یا وضو بگیرم (ضمناً بعضى معتقدند وضو با آب گرم براى من ضررى ندارد)؟

جواب: اگر وضو با آب گرم ضررى ندارد و تهیّه آن ممکن است باید وضو بگیرید، در غیر این صورت تیمّم کنید و هرچند مدّت طول بکشد جاى نگرانى نیست.

سؤال 488 ـ شخصى است که بى اختیار از او ادرار یا مدفوع خارج مى شود، و با کیسه از سرایت آن به سایر بدن جلوگیرى مى کند، حال اگر قبل از نماز کیسه آلوده باشد آیا تعویض آن واجب است؟ اگر کیسه پاک باشد و در حال نماز مدفوع و یا بول بدون اختیار خارج گردد، تکلیف چیست؟

جواب: کسى که بول یا غایط پى در پى از او خارج مى شود باید بعد از هر وضو فوراً مشغول نماز شود، و براى به جا آوردن نماز احتیاط و سجده و تشهّد فراموش شده، وضو گرفتن دیگر لازم نیست، به شرط اینکه میان نماز و این کارها فاصله اى نیندازد، و در حال نماز حمل کیسه آلوده با خود، نماز را باطل نمى کند.

سؤال 489 ـ کسى که به علّت جراحات جنگى بول و غائط او بى اختیار خارج مى شود، با توجّه به اینکه هیچ گونه احساسى ندارد تا بفهمد چه موقع خارج مى گردد، آیا مى تواند با یک وضو، دو نماز بخواند؟

جواب: در صورتى که بول و مدفوع مرتّباً از او خارج مى شود، براى هر نماز یک وضو بگیرد. و اگر احتمال مى دهد که بعد از گرفتن وضو براى نماز اوّل چیزى از او خارج نشده، مى تواند نماز دوّم را با آن بخواند.

سؤال 490 ـ شخصى چند سال پیش به علّت غدّه پروستات تحت عمل جرّاحى قرار گرفت، تا یک سال و نیم پیش هیچ گونه ناراحتى نداشت و فرایض دینى خود را انجام مى داد، اکنون مکرّر از وى ادرار خارج مى شود، به شکلى که حتّى امکان رسیدن به دستشویى نیست، وظیفه او چیست؟

جواب: هر گاه توانایى داشته باشد که خود را به اندازه وضو و نماز حفظ کند، و بدن و لباس را پاک نگه دارد، باید این گونه نماز بخواند. و اگر این حالت در وسط نماز دست مى دهد، و مى تواند ظرف آبى در کنار خود بگذارد و وضو بگیرد، باید چنین کند. و اگر این کار طبق آنچه قبلا گفته شد مشقّت شدید دارد مى تواند براى نماز یک وضو بگیرد و به همان حال نماز بخواند، و بعداً نیز قضا لازم نیست.

سؤال 491 ـ اینجانب از مدّتى قبل دچار بیمارى داخلى شده ام; از نشانه هاى آن تکرّر ادرار و باد شکم مى باشد، گاهى فکر مى کنم شاید جنبه وسواس داشته باشد، فقط در هنگام وضو گرفتن و یا نماز خواندن و یا نشستن در یک جا مقّیدم که چیزى از من خارج نشود; با توجّه به توضیحات فوق به دو سؤال زیر پاسخ دهید:

الف) آیا به احساس دوّم که فقط در مواقع خاص (وضو و نماز) به من دست مى دهد اعتنا نکنم؟

جواب: در مورد شک، مخصوصاً اگر ناشى از وسواس باشد، ابداً اعتنا نکنید.

ب) آیا به قطراتى که امکان دارد بعد از چند دقیقه از من خارج شود اعتنا کنم، یا حکم دیگرى مى فرمایید؟

جواب: اگر استبرا کرده اید و قطرات مشکوک است که بول است یا چیز دیگر، باز اعتنا نکنید. و اگر یقین دارید بول است، چنانچه تجدید وضو مایه مشقّت زیاد مى شود یک بار وضو براى هر نماز کافى است.
1. احکام مربوط به وضوى جبیره اى را در رساله توضیح المسائل، مسأله 345 به بعد مطالعه فرمایید.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای