نماز جماعت
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 538 ـ اقتدا به امام جماعت بیمار در بیمارستانها چه حکمى دارد؟

جواب: در صورتى که بتواند وظیفه امام جماعت را انجام دهد مانعى ندارد.

سؤال 539 ـ امامت کسى که مبتلا به بیمارى جذام (خوره) یا برص (پیسى) مى باشد، چه حکمى دارد؟

جواب: بنابر احتیاط واجب نمى تواند امام جماعت شود; حتّى براى مثل خودش.

سؤال 540 ـ آیا مى توان به امام جماعتى که بر اثر بیمارى نشسته نماز مى خواند، اقتدا کرد؟

جواب: کسى که ایستاده نماز مى خواند نمى تواند به کسى که نشسته یا خوابیده نماز مى خواند، اقتدا کند.

سؤال 541 ـ امامت جماعت مجروحان و معلولان در فروض زیر چه حکمى دارد؟

الف) دست امام جماعت به گونه اى است که نمى تواند تمام کف دست خود را روى زمین بگذارد.

ب) دست امام جماعت مصنوعى است.

ج) رکوع و سجود را با اشاره انجام مى دهد.

جواب: در صورت اوّل و دوم جایز است، و در صورت سوم اشکال دارد.

سؤال 542 ـ شخصى امام جماعت مسجدى است که تمام شرایط امامت جماعت را دارا بوده، و حتّى به درجه اجتهاد هم رسیده، ولى اخیراً مبتلا به بیمارى آرتروز (درد زانو) شده است. اطبّاى معالج وى مى گویند: «به هنگام نماز بایستى مهر را مقدارى بلند کرده، سپس روى آن سجده نماید» خلاصه به طور طبیعى نمى تواند سجده کند، ولى بقیّه نماز را به صورت طبیعى بجا مى آورد. آیا این مورد از مصادیق اقتداى شخص ایستاده به نشسته است که جایز نمى باشد؟

جواب: از نظر ما دلیلى بر عدم جواز نیست، و ادلّه جماعت (ولو به اطلاق مقامى) شامل چنین اشخاصى مى شود; بنابراین، اقتدا به چنین کسى جایز است.

سؤال 543 ـ برخى از بیماران مجبورند روى تخت یا ویلچر نماز بخوانند، آیا این امر موجب به هم خوردن اتّصال صفهاى نماز جماعت نمى شود؟

جواب: اتّصال صفوف به هم نمى خورد.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای