الف) استطاعت
فهرست موضوعات
جستجو 
سؤال 566 ـ از آنجا که متأسّفانه معتاد هستم، اداره بهداشت طبق مقرّرات جمهورى اسلامى از رفتن من به حج جلوگیرى مى کند. تکلیف من با وجود استطاعت مالى و هفتاد و دو سال سن چیست؟

جواب: اگر قبلا مستطیع بوده و قادر بر رفتن به مکّه نیز بوده اید و نرفته اید، حج بر شما مستقر شده است، و اگر مأیوس از ترک اعتیاد هستید باید نایب بگیرید. ولى اگر قبلا استطاعت نداشته اید، در فرض سؤال مستطیع نیستید; مگر اینکه بتوانید ـ هر چند با ترک اعتیاد ـ اجازه بگیرید و به حج بروید.
null
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Lotus
Mitra
Nazanin
Titr
Tahoma
آبی
سبز تیره
سبز روشن
قهوه ای